parallax background

Ang Boss ng Lahat.

Magtanim, Magbungkal at Maghintay.
April 5, 2021
Pakialamerong Hesus.
April 5, 2021
PITIK-BULAG: Ang Boss ng Lahat .
 
Takot tayo sa tumatahol na aso. Natatakot tayong makagat o masakmal ng aso. Ngunit nawawala ang ating takot kapag dumating na ang may ari ng aso. Kapag sinita na ng amo ang kanyang aso. Tumitigil ito sa kanyang pagtahol at nawawala ang ating takot. Kapag nariyan na ang may ari ng aso, hindi na tayo natatakot. Sapagkat ang boses ng amo ay sapat na upang patahimikin ang aso.
 
Ito mismo ang naganap sa ating ebanghelyo ngayon. Pinagharian nang matinding takot ang mga disipulo na biglang lumakas ang hangin sa gitna ng dagat. Mabilis nilang tinugon ang utos ng Panginoon na bumagtas sa kanilang ibayo. Ngunit hindi nila inaasahan ang pagdating ng malakas na hangin at alon. Kakatwa, sila’y mga mahuhusay na mangingisda, ngunit pinangunahan pa rin sila nang malaking takot.
 
Ngunit tulad ng isang makapangyarihang salita ng amo ng aso, sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon, “Tigil. Tumahimik ka!” (Markos 4:39). Agad huminto ang malakas na hangin at malakas na hampas ng tubig sa bangka.
 
Sa totoo lang, hindi nabagabag si Hesus sa malakas na hangin at alon. Kaya’t hindi siya nagising dito. Mas nabagabag pa siya sa matinding takot ng mga disipulo. Ang matinding pagdududa ng mga disipulo ang gumising sa kanya. At hindi ang malakas na hangin at alon.
 
Sa tindi ng takot ng mga disipulo na malunod sa dagat, agad pa nilang hinatulan si Hesus na walang paki-alam sa nagaganap sa kanila. Kaya’t nasabi nila, “Guro, balewala ba sa inyo kung mapahamak kami?” (Markos 4:38).
 
Kaya’t ang ating Panginoon na punung-puno ng pang-unawa sa kahinaan ng mga disipulo, agad na pinatigil ang malakas na hangin at alon. At pagkatapos manahimik ang kapaligiran, agad pinagtuunan ng pansin ang kawalang-pananalig ng mga disipulo, ““Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba’y wala pa rin kayong pananampalataya?” (Markos 4:40).
 
Binabagtas natin ang ordinaryong buhay mula umaga hanggang gabi. Binabagtas din natin ang pandemyang ito. Para tayong nasa gitna ng dagat na hindi natin nakikita ang pampang. Ngunit hinamon tayo ni Hesus na tumawid sa kabilang ibayo. Pagkatiwalaan siya. Pinatawid niya tayo sa pampang ng pagtataya at pananalig.
 
Ngunit sa ating pagtawid araw-araw sa panahon ng pandemya, iba’t-ibang malalakas na hangin at alon ang ating sinasagupa. Kahit na sanay tayo sa pagharap sa pagsubok ng buhay, naroon pa rin ang pagdating ng takot. Kakaiba ang hangin at alon na dala-dala ng pandemya. Hindi tayo sanay dito At tulad ng mga disipulo, tinatanong din natin ang Diyos kung bakit tayo pinabayaan?
 
Nalimutan natin na si Hesus ang Panginoon ng malakas ng hangin at alon. Nais niyang ilagay natin sa kanyang kamay ang ating buhay. Walang malaking problema o pagsubok sa harap ng Panginoon. Mas dapat nating tingnan ang takot ng ating puso, kaysa sa bagsik na dala-dala ng pandemya. At tulad ng ating kaibigan na kayang magpatahimik ng asong mabagsik, ganun din ang Panginoon, mas makapangyarihan siya sa anumang pandemya o pagsubok sa buhay natin. Nawawala ang ating takot sa asong nangangagat, dahil nariyan ang may-ari. Nawawala rin ang takot natin sa pandemya o anumang pagsubok, dahil nariyan ang may-ari ng lahat – ang Diyos! Sa isang salita lamang niya, kayang niyang patahimikin ang lahat. Nawa’y mapatahimik din niya ang puso natin na puno ng takot at pagkabagabag.
 
Nakita natin kung paanong tumahimik ang asong mabagsik sa boses ng kanyang amo. Kaya’t madaling kang makadaan sa harap ng aso at makapasok sa bahay. Sabi ng kaibigan mo sa iyo, sagot kita sa aso ko. Si Hesus ang Amo ng lahat. Kaya’t may solusyon siya sa lahat ng bagat. Sagot ka niya. Ngunit pakinggan mo ang kanyang imbitasyon sa gitna ng iyong suliranin, “Pumanatag ka. Sagot kita. Akong bahala sa iyo. Hindi kita pababayaan.”
 
Tanong ni Hesus, “Bakit ka natatakot? Hanggang ngayon, wala ka pa ring bilid sa akin?” Anong tugon mo sa tanong na ito?
 
– Pitik-Bulag
 
———-
Enero 30, 2021 – Sabado
Ebanghelyo: Markos 4: 35-41

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.