parallax background

Hindi Kita Susukuan

THE BLANK PAGE CHALLENGE
January 2, 2021
Yakap ng Langit
January 16, 2021
PITIK-BULAG: Hindi Kita Susukuan
 
Mahalaga sa buhay natin na may kasama tayo. Hindi natin gusto na tayo’y nag-iisa. Kaya’t sa panahon ng pagsubok, nagbibigay ng lakas sa atin na may taong nagmamalasakit at nagmamahal sa atin. Pinapalakas nito ang ating puso. Binibigyan tayo ng lakas na huwag susuko anuman ang mangyari, sapagkat may mga kaibigan tayo na hindi sumusuko sa atin.
 
Ito ang aral ng ating ebanghelyo ngayon. Bawal ang sumuko. Ipaglaban natin ang bawat isa. Huwag nating iwanan ang ating kaibigan at ang mahihirap. Samahan natin sila, anuman ang mangyari. Laging nakakakita ng paraan ang isang umiibig. Hahawiin niya ang lahat ng pagsubok. Aakyatin niya ang lahat ng matatarik, maging ang langit.
 
Sa ating ebanghelyo ngayon, ipinakita ng apat na magkakaibigan ang ibig sabihin ng walang iwanan! Hindi naging hadlang sa kanila ang makapal na tao upang dalhin ang kaibigang paralisado kay Hesus. Humanap sila ng paraan. Dahil kung gusto, may paraan! Kung ayaw, maraming dahilan.
 
Kung gugustuhin natin, maging ang imposible ay nagiging posible, at bumubukas ang maraming posibilidad. Sapagkat walang imposible sa taong nagmamahal.
 
Kaya’t malaking pagkagulat at paghanga ang naramdaman ni Hesus nang butasin ng magkakaibigan ang bubong ng bahay at ibaba sa harap niya ang may sakit. Dahil dito, hindi lang bubong ang binutas ng magkakaibigan. Binutas din nila ang puso ni Hesus.
 
Kayang butasin ng pag-ibig ang anumang pader, balakid, at pagsubok. Walang imposible sa isang nagmamahal. Wala sa kanilang bokubularyo ang salitang AYOKO NA, SURRENDER NA, BAHALA KA NA, HINDI KO NA KAYA. Palaban lagi ang nagmamahal. Napapagod sila, ngunit hindi sila sumusuko. Naiinis din sila ngunit hindi sila nang-iiwan. Nagagalit sila, ngunit marunong magpatawad. Hindi sila nang-iiwan, pagkat alam ng mga nagmamahal na kailangan sila ng kanilang kaibigan na naghihirap.
 
Ikaw, susumuko ka na ba? Nais mo na bang bitawan at iwanan ang kaibigan mo o mahal mo sa buhay? Nawalan ka na ba ng pag-asa? Nanghihina na ba ang loob mo? Lumalaban ka pa ba?
 
Huwag kang susuko. Malapit sa puso ni Hesus ang mga taong masigasig, palaban at hindi sumusuko. Kaya’t bumangon ka. Huwag mong hayaang maging paralisado ang iyong buhay. Huwag mong tingnan ang sugat mo. Tingnan mo ang kaibigan mo. Tumindig ka at ipaglaban ang mga mahal mo sa buhay. Huwag mo silang iwanan dahil wala ka nang nakikitang pag-asa. Kailangan ka nila. Ipalaban mo ang mga mahal mo. Ipaglaban mo ang mga maralita, api at nakalimutan ng lipunan. Huminga ng malalim. Tumindig. Lumaban. Sapagkat, ang sumusuko ay hindi nagtatagumpay.
 
– Pitik-Bulag
 
———
Enero 15, 2021 – Biyernes
Ebanghelyo: Markos 2: 1-12

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.