Hindi Makatarungan Ang Diyos.

Walang Utang na Loob.
April 5, 2021
Operation Talipapa Demolition.
April 5, 2021
PITIK-BULAG: Hindi Makatarungan ang Diyos.

Guro, may paborito ba ang Diyos? Kutob ko kasi hindi ako isa sa mga paborito niya. Tapat naman ako sa Kanya at lagi kong sinusunod ang kanyang utos. Bakit hirap pa rin ako sa buhay sa likod ng aking pagsisikap? Pero yung kapit-bahay ko, na alam kong masamang tao at tamad, bakit ang dami niyang biyayang natatanggap? Sa totoo lang, may inggit ako sa kanila at may hinanakit ako sa Diyos. Parang hindi patas ang kanyang pagtingin sa atin.

At sumagot ang guro, “Salamat sa pagiging totoo at tapat. Ang mismong pag-amin mo ng nararamdamang inggit ay simula ng pagbabago. Totoo ang iyong nararamdaman. Marami sa atin may nakatagong hinanakit sa Diyos. Ang mismong karanasan natin ang nagsasabing hindi pantay ang biyaya ng Diyos sa kanyang mga anak. May taong masuwerte, may taong laging malas, may taong may cancer, may taong malusog, may taong pera ang lumalapit sa kanila, may taong lumalayo ang pera sa kanila, at minsan nakikita natin na mas maganda ang buhay ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos at mga taong makasalanan. HINDI KITA MASISISI SA NAKIKITA MO. SA MATA NG MUNDO, TAMA KA TALAGA.

Bilang Guro mo, aamin ko na hindi ko rin lubos maunawaan ang mga bagay na iyan. Ngunit sa isang simpleng pananaw, maari kong sabihin na pantay ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Una. Iba-ibang grasya ang ibinibigay ng Diyos sa atin, depende sa ating pangangailangan. Hindi maaring bigyan ng Diyos ng palikpik ang ibon at balahibo naman ang isda. Bakit ko ilalagay ang isda sa himpapawid kung alam ko namang mamamatay lamang ito.

Ikalawa, gumagalaw din dito ang mismong abilidad ng tao sa paggamit ng biyayang ibinigay sa kanya. Sadyang may masisipag, mabibilis at matalino lamang ang iba sa paggamit ng grasyang handog ng Diyos. May mga taong sadyang magaling magpagalaw ng kanilang imahinasyon upang palaguin ang kanilang sarili.

Ikatlo. Minsan, ang mismong makasalanang istruktura ng lipunan ay nagdudulot din ng hindi pagkakapantay-pantay, dahil nagiging maramot ang iba at hindi marunong magbahagi. NANG BINIGYAN TAYO NG DIYOS NG KALAYAANG PUMILI, ALAM NIYANG KAKAMBAL NITO ANG PAGSILANG NG HINDI PAGKAKAPANTAY-PANTAY NG TAO.

Ika-apat. Kailangan ding tanggapin na may isinilang na mayaman na o isinilang sa mahirap na pamilya. Ngunit minsan, talagang sadyang suwerte o malas lamang ang iba. Katotohanan na sadyang ganun lang talaga, marahil bahagi lang ito ng galaw ng isang malayang mundo. Hindi lahat ng bagay, nanghihimasok ang Diyos. Kung pupunta si Papa Francis sa Las Vegas, hindi ko maipapangako na tutulungan siya ng Diyos slot machine.

Huminto ang guro at nagtanong, “Ako naman ang magtatanong.”

“Sige po guro, anong iyong katanungan?”

“Bakit ka nababagabag ka sa “tila” hindi pagkakapantay ng biyaya ng Diyos sa atin? Anong nararamdaman mo sa tuwing nalalamangan ka ng iyong kapatid sa likod ng iyong paghihirap at katapatan sa Diyos? Bakit ka naghihinakit sa Diyos? Bakit hindi ka natutuwa sa swerte ng iba? Hindi ba’t dapat kang magalak na masaya at masagana ang iyong kapatid? Bakit ka nag-iingit?

Madalas kasi, ang ating inggit ay nanggagaling sa PAGHAHAMBING NATIN NG ATING BIYAYANG NATANGGAP SA BIYAYA NG ATING KAPWA. SA KUBLING MALAY, UMAASA TAYO NA ANG ANUMANG PAGOD AT HIRAP NATIN AY DAPAT NA MAY KATUMBAS NG GANTIMPALA. Hindi natin inaamin ito, sa isip natin, sinasabi natin na DAPAT LANG NA MAY GANTIMPALA AKO, KARAPATAN KO ITO, PINAGPAGURAN KO ITO…BAKIT HINDI NAPANSIN O BINALEWALA NG DIYOS? BAKIT ANG KAPATID KO NA WALANG GINAWA O LUBHANG MASAMA ANG MAY GANTIMPALA? HINDI ITO MAKATARUNGAN. MAY MALI DITO.

Ngunit sinong nagsabi sa iyo na ang biyayang ibinibigay ng Diyos sa atin ay gantimpala ng ating ginawang kabutihan? Dahil kung ang kabutihang ginawa natin ang magiging sukatan ng Diyos sa biyayang ibibigay sa atin, pakiramdam ko … HINDI TAYO MAKATATANGGAP SA DIYOS NG BUHAY NA WALANG HANGGANG.

Inggit lamang ang pinanggagalingan ng lahat. Inggit na nagmumula sa katotohanang hindi natin magawang magsaya at matuwa sa biyayang tinanggap ng ating kapwa. Hindi ba’t dapat lamang tayong makisaya at sumaya sa bagay na nagpapasaya sa Diyos. HIndi ba’t bahagi ito sa kanyang kalooban para sa atin? Na tumulong sa Ama sa pagpapaligaya ng lahat ng tao?

Inggit lamang ang dahilan. Inggit na nagiging dahilan upang hindi natin makita ang biyayang bigay sa atin ng Diyos … biyaya ng bagay sa atin. Marami kang biyaya. Iba-iba ang ating biyaya. Ngunit dahil sa pagkukumpara, lumabas ang inggit, at nalimutan mo nang magbilang ng sarili mong biyaya.

Huwag kang makinig sa masamang espiritu na nagsusulsol sa iyo – “HINDI KA PABORITO NG DIYOS. MAS PABORITO NIYA ANG IYONG KAPIT-BAHAY AT KAIBIGAN. HINDI KA NIYA MAHAL.”

TANDAAN MO, ANG TUNAY NA DISIPULO NG DIYOS AY NATUTUWA NA SAGANA SA BIYAYA ANG KANYANG KAPWA. SAPAGKAT ANG TUNAY NA DISIPULO NG DIYOS, HINDI SARILI NIYA ANG KANYANG INIISIP KUNDI ANG IBA. Kung iniisip mo ang kapakanan ng iyong kapwa, nag-iisip Diyos ka na.

HUWAG KANG MAG-ALALA, SA MGA TAONG ANG KAPWA NIYA ANG KANYANG INIISIP, DIYOS NAMAN ANG MAG-IISIP PARA SA IYO.

– Pitik-Bulag

——-
Ebanghelyo: Lukas 15: 1-3, 11-32

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.