parallax background

Ikaw Lamang ang Nais Ko

FELLOWSHIP OF THE RING
September 23, 2020
ON THE SHORTNESS OF LIFE
September 24, 2020
PITIK-BULAG: Ikaw Lamang ang Nais Ko
 
Anong madalas mong hinahanap sa buhay mo? Ito ba’y para lamang sa luho ng katawan mo o para sa ikabubuti ng kaluluwa mo? Kung nagmamahal ka ba ng tao, ito’y para sa iyong kapakanan o para sa kanilang ikabubuti? Bahagi ba nang panalangin mo ang makita ang Diyos sa buhay mo? Hinahanap mo ba si Hesus sa bawat sandali ng iyong buhay?
 
Madalas tayong naghahanap ng tao, hindi dahil sa nais natin silang makita, kundi dahil mayroon tayong kailangan sa kanila. Kaya’t sa ating panalangin, kung makapagsasalita lamang ang Diyos, marahil ang sasabihin niya,” AKO BA ANG HINAHANAP MO O MAYROON KA LANG GUSTONG HILINGIN SA AKIN?”
 
Ang ating pagbasa ngayon ay tungkol kay Herodes, isang taong nais makita si Hesus. Hindi dahil sa nais niyang makilala si Hesus, kundi nais lamang niyang makakita ng tanda o milagro. Sa likod ng mga naririnig niya na si Hesus ay propeta ng Diyos, hindi niya ninais na maunawaan ang kanyang mensahe ng pagbabago. Nakatuon ang kanyang isip sa mababang dahilan … nais lamang niyang makita ng milagro sa harapan niya.
 
HIndi tayo nalalayo kay Herod. Sinabi nating nais nating makita ang Diyos, hindi talaga ito ang pakay natin sa ating pananalangin. Nais lamang nating humihingi ng pabor sa pananalangin. Kaya’t mandalas, hindi na tayo nagdarasal kung nakuha na natin ang gusto natin. Kailan tayo nag-novena na ang tanging pakay natin ay magpalalim ng ugnayan sa Diyos? Kailan tayo nagdasal nang walang hinihingi sa Kanya? Kaya’t ang sabi ng Panginoon. “Hanapin mo muna ang kalooban ng Diyos, at ang lahat ay idadagdag ko sa iyo (Mateo 6:33).”
 
Magandang makita na ang ebanghelyo ngayon ay nagtapos sa isang paanyaya ni Hesus na magtungo sa tagong lugar upang manalangin. (Lukas 9:10).
 
Hinahamon tayo ng ating ebanghelyo ngayon na HANAPIN SI HESUS upang makilala natin siya nang lubusan at mapalalim ang ating ugnayan sa kanya.
 
Ginigising tayo ng pandemya na hindi natin masasandalan ang anumang bagay, kapangyarihan, katanyagan, at kayamanan sa mundong ito. Maraming oras at lakas ang ginugugol natin sa mga bagay na lumilipas. HIndi natin binigyang halaga ang mga BAGAY NA MAKALANGIT, mga bagay na hindi lumilipas at nabubulok. HINDI NATIN BINIGYAN TUON ANG PAGPAPALALIM NG UGNAYAN KAY HESUS. Ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos ay naka-sentro lamang sa PAGHINGI NG ATING KAILANGAN. Natulad tayo kay Herod na naghahanap lamang ng milagro, ngunit hindi natin hinahanap ang gumagawa ng milagro.
 
May matinding kagustuhan si Herodes na makita si Hesus. Ngunit ito’y hindi ipinagkaloob sa kanya. Sa panahon na lamang ng kamatayan niya nakita si Hesus. Noong itoy duguan at sugatan. Ngunit naghanap pa rin ng milagro si Herod. Kaya’t NANATILING TAHIMIK SI HESUS AT HINDI MAN LAMANG UMUSAL NG ISANG SALITA SA MARAMING TANONG NI HERODES.
 
Sa panahon ng pandemya, nagtanong na sana tayo, “ANONG MENSAHE NG DIYOS SA PANDEMYANG ITO? ANONG NAIS NIYANG GAWIN KO?”
 
HIndi ba’t magandang pangitain ang sumusunod …
 
Hesus: “Hinahanap mo raw ako? May kailangan ka ba?”
Ako: “Ay wala po, nais ko lang po kayong makita.”
Hesus: “Bakit nais mo akong makita?”
Ako: “Nais kong makilala kayo nang lubusan. Sapat na ito.”
 
– Fr. Wilfredo M. Samson, SJ
 
——–
September 24, 2020
Ebanghelyo 9: 7-9

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.