Inggit at Panlalait.

Sulit na Paghihintay.
April 5, 2021
Travel Light.
April 5, 2021
PITIK-BULAG: Inggit at Panlalait.
 
Kilalang-kilala si Hesus sa buong Galilea at iba’t-ibang bayan ng Israel dahil sa mga milagrong ginagawa, pagpapalayas ng demonyo, pagpaparami ng tinapay at iba pang milagro na ginagawa niya. Kaya’t hindi magkamayaw sa tuwa ang lahat sa tuwing dinadalaw ni Hesus ang kanilang nayon. Kutob nila, para silang binisita ng Diyos dahil sa kanyang kakaibang presensiya. Lumulundag ang kanilang puso sa tuwing nakikita nila si Hesus.
 
Ngunit kakaiba ang naging karanasan ni Hesus nang bisitahin niya ang kanyang bayan. Kasama ang kanyang mga disipulo, nagturo siya sa sinagoga. Tulad ng inaasahan, nagulat ang kanyang kababayan, kakilala at kamag-anak sa kanyang kahusayan sa pagtuturo ng Salita ng Diyos! Namangha silang lahat! Naaliw sila sa mga pangaral ni Hesus! Hinipo ni Hesus ang kanilang mga puso! Ngunit tulad ng butil ng trigo na inihasik ng isang magsasaka, ang salita ng Diyos ay nalaglag lamang sa batuhan at daan. Agad itong napalitang ng pagdududa sa kapangyarihan ni Hesus. Sapagkat pagkatapos nilang mamangha ng sandali, unti-unting napalitan ang kanilang pagkamangha ng pagdududa. Napalitan ito ng pagtatanong, pangungutya at kritisismo.
 
DUDA AGAD. Sa loob-loob ng lahat, kilala namin ang taong ito. HIndi kami makapaniwala na magagawa niya ito. Si Hesus ay nagmula lamang isang mahirap na pamilya. Anak lamang siya ng karpintero. Dati siyang karpintero si Hesus. Hindi maaring maging guro ang isang karpintero. Hindi maari! Anak lamang siya ni Maria, isang ordinaryong babae ng Nazareth. Idagdag mo pa ang dating tsismis na anak lamang ni Maria si Hesus sa labas! Wala itong pinag-aralan! Hindi maaring maging guro ito! Nakita naming lumaki si Hesus. Isang ordinaryong bata lang yan! May limitasyon ang kanyang pag-unlad sa buhay. Kaya’t pinagdudahan nila si Hesus.
 
NASASAKTAN DIN SI HESUS. Marahil, nasaktan si Hesus sa kanilang mabilis na panghuhusga at kawalan ng tiwala sa kanya. Kaya’t nasambit ni Hesus, “Ang isang propeta’y iginagalang ng lahat, maliban ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak, at ng kanyang pamilya.” (Markos 6:4). Kaya’t mula noon, hindi na siya gumawa ng milagro o nagturo sa kanyang sariling bayan.
 
BAKIT NGA BA? Kahit si Hesus ay nasaktan sa kawalan ng pananalig ng kanyang mga kababayan at kaibigan sa kanya. Hindi siya nakaramdam ng suporta at kagalakan sa kanyang naabot sa buhay. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang kanilang pagdududa. Ito ba’y inggit o panglalait? Bakit nga ba hindi tayo mabaga tayong maniwala sa kakayahan ng ating mga kaibigan o kakilala? Bakit hindi tayo nagagalak sa husay ng ating kakilala o kaibigan o kapamilya? Bakit mas mabilis tayong manglait ng ating kakilala kaysa sa suportahan sila. Marahil, tunay na nasaktan si Hesus sa inasal ng kanyang mga kababayan at kamag-anak, kaya’t hindi na siya makagawa ng milagro sa kanyang bayan.
 
Madalas, tayo mismo ang isang hadlang kung bakit nahihirapang tayong lumago o umunlad. Mas mabilis tayong magduda sa kakayahan ng bawa isa, dahil kilala natin ang isa’t isa. O Inggit ba ito? Maging sa ibang bayan, napakalakas ng ating siraan o tsismis sa kapwa Pilipino na umuunlad. Hindi tayo natutuwa kung meron tayong kababayan na umuunlad ang buhay. Kuto ko, inggit ito.
 
Paano natin matutulungan ang isa’t-isa upang lumabas ang ating mga nakatagong ganda, talento at kakayahan?
 
1. BANTAYAN ANG DAMDAMIN. Bantayan ang sariling damdamin, lalo na ang inggit. Huwag kang mainggit sa tagumpay ng kapwa o sa anumang meron sila na wala ka. Anong nararamdam mo kung ang kakilala mo ang nagtagumpay sa buhay? O inggit ba o tuwa?
 
2. MATUWA KA SA MAGANDANG KAPALARAN NG KAPWA. Magkakapatid tayo. Hindi ba’t dapat lamang tayong matuwa sa mabuting kapalaran o pag-unlad ng kapwa? Bantayan mo ang ating crab mentality attitude.
 
3. ITIKOM ANG BIBIG. Kung wala kang masasabing mabuti sa pag-unlad o swerte ng kaibigan o kakilala mo, huwag ka na lang magsalita. At baka kung anong masama lang ang lumabas sa bibig mo.
 
4. SUPORTA, HUWAG PANGLALAIT. Kung nakikita mong may potensiyal ang kapwa, tulungan mo silang ilabas ang kanilang talento. Purihin sila at hamunin na huwag matakot.
 
5. SUPORTA, HUWAG PAGDUDUDA. Huwag mong pagdudahan agad ang galing o kakayahan ng kapwa. Huwag mong sasabihin. “Hindi niya kaya yan. Kilala ko yan.”
 
6. SUPORTA, HUWAG KRITISISMO. Huwag mong laitin ang isang tao na sumusubok mangarap. Bagkus suportahan natin sila na maging matapang na mangarap sa buhay.
 
7. HANAPIN MO ANG TALENTO NG IBA, HUWAG ANG KANILANG PAGKUKULANG O KAHINAAN. Tulungan mo rin ang kapwa mo na makita nila ang kanilang galing. Minsan, nakikita natin ang kanilang galing o talento. Sabihin natin. Ipakita natin.
 
8. NASA SUPORTA ANG MILAGRO. Resposibilidad natin na tulungan ang isa’t-isa na makagawa ng milagro sa ating buhay. Suportahan natin at ipanalangin ang bawat isa.
 
PAG-ISIPAN MO. HIndi ba’t maraming Pilipino ang umuulad sa ibang bayan? HIndi ba’t marami sa atin, tsismis at pagdududa ang sumira ng ating buhay? Hindi ba’t minsan, ayaw nating magpakita ng galing, dahil mas kritisismo pa ang ating nakukuha kaysa sa suporta?
 
Kung si Hesus ay hindi nakagawa nang maraming milagro sa kanyang sariling bayan dahil sa kanilang pagdududa. Ikaw pa kaya? Ako pa kaya?
 
Nasa tiwala sa isa’t-isa ang pag-unlad ng pamilya o komunidad. Iwasan ang inggit. Magtanim ng tiwala at suporta sa puso natin. Nariyan lang sa tabi-tabi ang milagro.
 
– Pitik-Bulag
 
——-
Pebrero 3, 2021 – Mierkules
Ebanghelyo: Markos 6: 1-6

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.