parallax background

Kabisoteng Puso.

Tumanda sa Paghahanap ng Tanda.
April 5, 2021
Hindi Ka si Superman at Wonder Woman.
April 5, 2021
PITIK-BULAG: Kabisoteng Puso.
 
Noong ako’y nag-aaral pa sa mababang paaralan, laging 100% ang aking marka sa mga pagsusulit na memorization. Magaling akong mag-memorize ng mga numero, pangalan, date at lugar. Kaya’t naging idol ako ng aking mga classmates. Ngunit hindi ni Ms. Reyes, ang aking guro sa social studies. Sabi niya sa akin, “Ang tunay na galing ay wala są memorization. Huwag lamang sa utak ilagay ang iyong pinag-aralan. Wala sa utak ang tunay na karunungan. Ilagay mo sa puso. Nasa puso ang tunay na galing at husay. Huwag kang maging kabisote.” Tumatak ito sa puso ko, kaya’t natatandaan ko ito hanggang ngayon.
 
Oo nga naman, pagkatapos ng exam namin, nalilimutan ko agad ang lahat ng aking kinabisado o minemorize. Ngunit kung essay ang exam, hindi nawawala sa aking isip ang aking mga sagot ko, dahil hinuhugot ko ito sa puso ko.
 
ISA-PUSO. Bilang guro, ito rin ang nais ituro ni Hesus sa kanyang mga disipulo. Huwag lang tandaan ang kanyang itinuturo, bagkus, isa-puso at isabuhay. Huwag lang tandaan ang nakikitang mga milagro, kundi tanungin ang sarili kung anong kahulugan nito sa buhay. Pagmuni-munihan at pagdasalan ang mga narinig kay Hesus at mga ginawa niya.
 
PAGMUNI-MUNIHAN. Sa ating ebanghelyo ngayon, nagtalo ang mga disipulo ng malaman nilang isang tinapay lang ang kanilang dala-dala. Natakot silang magutom. Marahil nagisisihan sila, kaya’t napansin ito ni Hesus. Natakot silang magutom. HIndi nila naalala na may kakayahang magparami ng tinapay si Hesus. HIndi nila ito natandaan. Hindi nila tunay na pinagmuni-munihan ang mga milagro ni Hesus. HIndi nila inilagay sa kanilang puso.
 
DISIPULONG KABISOTE. Nasa utak lamang ng mga disipulo ang turo ni Hesus. Wala pa sa kanilang puso, kaya’t wala pang tunay na pagbabagong nagaganap sa kanilang buhay. Kaya’t kinakapos sila sa pang-unawa at pananampalataya. At dahil dito, binigyan ng babala ni Hesus ang mga disipulo, “Mag-ingat sa lebadura ng mga Parieseo. (Mark 8:15).” Ganyan kasi ang mga Pariseo at eskriba, nasa ulo lamang nila ang Diyos, wala są kanilang puso. Mga kabisote din ang mga Pariseo.
 
Nahayag ang pagiging kabisote ng mga disipulo nang magtanong si Hesus ng sunud-sunod. Labing-isang tanong lahat, ngunit dalawang tanong lang ang sinagot ng mga disipulo: Ang tanong para sa isip … ILAN? ILANG TINAPAY? Hindi nila masagot ang tanong na BAKIT?
 
1. Bakit ninyo pinag-uusapang kayo’y walang dalang tinapay?
2. Hindi pa ba kayo nakakaintindi?
3. Hindi pa ba ito abot ng inyong isip?
4. Wala ba kayong mata?
5. Bakit hindi kayo makakita?
6. Wala ba kayong tainga?
7. Bakit hindi kayo makarinig?
8. Hindi ba ninyo naaalala nang paghati-hatiin ko ang limang tinapay para sa limanlibong tao?
9. Ilang kaing ang napuno ninyo ng lumabis na pagkain?”
10. At nang paghati-hatiin ko ang pitong tinapay para sa apat na libong tao, ilang kaing ang napuno ninyo?”
11. “At hindi pa rin ba ninyo nauunawaan ito?” tanong niya.
 
Labing-isang tanong. Dalawa lang ang kanilang nasagot. HIndi na nila nasagot ang mga tanong na nangangailangan ng pagdarasal at pagmumuni-muni. Hindi nila nasagot ang mga tanong na puso ang dapat sumagot. Nasagot lamang nila ang mga tanong na kayang sagutin ng isip. Dahil dito, hindi pumasok sa kanilang puso ang turo ni Hesus. Kaya’t hindi lumalim ang kanilang pagkilala at pananampalataya kay Hesus.
 
TAYO RIN AY KABISOTE. Hindi tayo nalalayo sa mga disipulo. Tayo rin ay mga kabisote sat ating pananampalataya. Nasa utak lamang natin ang turo ni Hesus, at wala sa ating puso. Kaya’t hindi lumalalim ang ating ugnayan kay Hesus. Kaya’t madali tayong matakot at magduda kung may dumarating sa atin ang mga suliranin at pagsubok sa buhay. Nalilimutan agad natin ang mga pangako ni Hesus at turo niya sa atin.
 
Kaya’t laging tanong ni Hesus sa atin: Nasaan na ang iyong pananamapalataya? (Lukas 8:25). Hindi pa rin ba ninyo maunawaan ang lahat? (Markos 8:17). Bakit ka natatakot? (Markos 4:40).
 
Hindi lamang sa katesismo makikilala si Hesus, pang-utak ito.
HIndi lamang są pagbabasa ng Biblia makikilala ang Diyos. Mahalaga ang pananalangin at pagmumuni-muni pang mapalalim ang ating pananalig sa Diyos. Kailangan nating nguyain ang mga turo ng Diyos para pumasok sa puso natin.
 
TANONG NG PUSO, PUSO ANG SASAGOT. Maraming tanong sa buhay ang hindi nasasagot ng utak. Bakit naghihirap ang mabubuting tao? Bakit hinahayaan ng Diyos ang Covid? Bakit may cancer? Bakit nagtatagumpay ang masama? Bakit hindi sinasagot ng Diyos ang ating dasal? Nasaan ang Diyos noong kailangan natin siya? Tanong ito ng puso. Kaya’t hindi masasagot ng isip. Kung ang ating pananampalataya ay nasa utak lamang natin, tiyak na kabisote tayo.
 
Kaya’t ang bilin ni Hesus sa atin: ILAGAY SA PUSO ANG KANYANG TURO. HUWAG ISA-ULO. HUWAG MAGING KABISOTE. TANDAAN MO, NASA PUSO ANG TUNAY NA PAGSAMBA AT PAGKILALA KAY HESUS.
 
– Pitik-Bulag
 
———
Pebrero 16, 2021 – Martes
Ebanghelyo: Markos 8:14-21

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.