parallax background

Magsayang ng Oras.

Travel Light.
April 5, 2021
Kayang-Kaya Mo Yan.
April 5, 2021
PITIK-BULAG: Magsayang ng Oras.
 
Masayang pinakinggan ni Hesus ang mga disipulo ng sila’y bumalik sa kanilang misyon. Damang-dama niya ang kanilang kaligayahan sa makahulugang gawain ng pagpapalaganap ng mabuting balita. Ngunit naramdaman din ni Hesus ang pagod ng mga disipulo. Alam ni Hesus ang halaga ng pamamahinga ng isip at katawan. Kung ang Diyos Ama ay nagpahinga pagkatapos ng anim na araw ng paglikha ng mundo, ang mga disípulo pa kaya na tayo lang at napapagod din. Kaya’t sinabi ni Hesus, “Magpunta tayo sa hindi mataong lugar upang makapagpahinga kayo nang kaunti. (Markos 6:31).”
 
Mahalaga ang pamamahinga ng katawan at isip. Marami są atin na dedikado sa paglilingkod ay madalas makalimutan ang sariling pangangailangan. Naroon ang tukso na itabi o kalimutan ang tawag ng pamamahinga. Dahil binabagabag ang ating puso sa pangangailangan ng iba. Maganda naman ito. Bagkus ito’y hinahangaan ng Diyos. Ngunit kung lubos nating malimutan ang ating sarili, dito na pumapasok ang pagkakamali. Balanse ang kinakailangan. Mahabang labanan ang paglilingkod. Kaya’t naroon ang hamon na matutong magpahinga.
 
MARATHON ANG BUHAY. Ang paglilingkod ay hindi isang karera ng 100 meter run o sprint. HIndi ito pabilisan at unahan. Ang buhay paglilingkod ay isang marathon. Kailangan ng pacing, consistency, long endurance, pasensiya, at matutong huminto upang uminom sa daan. Sa marathon ng buhay, hindi ito unahan. Ang nagwawagi sa contest na ito ay yung tumatagal, hindi sumusuko, consistent sa takbo. marunong magbalanse ng gawain at pahinga, at marunong mag-enjoy sa ginagawa. Alam ito ni Hesus, kaya’t inanyayahan niya ang mga disipulo na magpahinga. Inanyayahan niya sila na iwanan muna ang gawain at mga taong pinaglilingkuran.
 
Ikaw, marunong ka bang magpahinga? O baka naman may guilt feeling ka rin tuwing nagpapahinga? Madalas na bang uminit ang ulo mo lately? Madalas ka na bang maubusan ng pasensiya? Madali ka na bang mapagod? Nag-eenjoy ka pa ba sa work mo? Kung hindi na, malamang kulang ka na sa pahinga.
 
Bakit ba mahalagang magpahinga? Bakit ba kinakailangan kong gawin ito ng regular at hindi paminsan-minsan lang? Bakit kasing-halaga ito ng gawain? Bigyan mo ng panahon ang iyong sarili. Narito ang mga ilang dahilan ng kahalagahan ng pamamahinga.
 
1. SELF-CARE. Kung nais mong alagaan ang iba, kailangan mong alagaan ang sarili mo. You cannot love others without loving yourself. Ang mga taong mahusay mag-alaga ng sarili, mahusay mag-alaga ng ibang tao. Subok na ito.
 
2. HUMINGA NG SARIWANG HANGIN. Mahalaga ang pagbabago ng lugar paminsan-minsan upang makahinga naman ng sariwang hangin. Madalas sa trabaho, puro amoy ng pawis at sama ng loob ang ating nalalanghap. Mabuting magpahinga paminsan-minsan upang makalanghap ng ibang hangin. Pang-relax lang.
 
3. HUMINGA NG ESPIRITU SANTO. Hindi pagtulog lamang ang pamamahinga. Sa pamamahinga, gumagawa tayo ng SAGRADONG ESPASYO (SACRED SPACE) upang magdasal at makalanghap ng banal na hangin mula sa Banal na Espiritu. Inaalis ng Banal na Espiritu ang mga masasamang damdamin ng ating puso.
 
4. PANAHON NG PAGMUMUNI-MUNI. Sa pamamahinga, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na magbilang ng biyayang natanggap. Ito’y panahon din ito upang magmuni-muni sa mga nagaganap sa ating buhay. Hanapin ang galaw ng Diyos. Hanapin ang kahulugan ng mga ginagawa natin. Kung alam mo ang halaga ng ginagawa mo, makikita mong sulit ang pagod mo.
 
5. PANAHON NG PAGPAPAGPAG. Sa pamamahinga, natutukoy natin ang mga mabibigat na damdamin at sugat ng puso na dala-dala natin. Sa pamamahinga, dito natin ipinapagpag ang mga damdaming ito. Lason ang mga negatibong emosyon, kaya’t dapat lang na ipagpag.
 
6. RECALCULATE. Tulad ng isang naglalakbay, mabuting huminto at magpahinga upang makita ang tamang landas. Sa katahimikan at panalangin, tanungin ang Diyos, “Nasa tamang daan pa ba ako?” Baka takbo tayo ng takbo, ngunit maling daan na pala tayo.
 
7. TREAT YOURSELF. Pangarapa ng isang naglilingkod ang magpasaya ng ibang tao. Nais nating maramdaman ng iba na espesyal sila. Kaya we are very creative in making them happy. Pero, minsan sa sobrang pagod, nagtatanong na rin tayo, “Paano naman ako?” Kaya’t mahalaga na matutong gumawa ng kakaibang bagay na ikatutuwa mo. Treat yourself once in a while. Walang masama dito. Kumain ka ng paborito mong pagkain. Mag-retreat ka o magbakasyon. Indulge one in a while. Ang mahalaga, iparamdam mo sa sarili mo na mahal mo rin siya. At makikita mo, mas madaling magmahal ng iba.
 
HUMANAP NG BALANSE. Hindi nauubos ang gawain sa paglilingkod. Hindi natin mabubusog lahat at matutulungan ang lahat ng nangangailangan. Matutong magpahinga. Matagal pa ang pandemyang ito, kaya’t naroon ang imbitasyon na matutong hanapin ang balanse. Balansehin mo ang trabaho at pamamahinga. Pananalangin at Misyon. Pananahimik at pagsasalita. Pagmamahal sa sarili at pagmamahal sa iba. Ang taong may balanse ang buhay ay laging masaya.
 
HUMINTO KA NAMAN. HIndi pa naman gugunaw ang mundo bukas. HIndi din Ikaw ang magliligtal są mundo. Paminsan-minsan, matutong lumanghap ng bulaklak. Matutong kumain ng hindi nagmamadali. Matutong makinig ng musika o makinig są huni ng ibon. Paminsan-minsan, matutong magsayang ng oras sa pamamahinga. Hindi ito pagsasayang, pagmamahal sa sarili ang tawag dito.
 
Kung ang makina nga nagpapahinga, dapat Ikaw din.
Kung ang Diyos nga ay nagpahinga, dapat Ikaw din.
 
– Pitik-Bulag
 
——–
Pebrero 6, 2021 – Sabado
Ebanghelyo: Markos 6: 30-34

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.