parallax background

Makinig at Magbago

Ang Pamatok ng Pag-ibig
December 10, 2020
THE BLANK PAGE CHALLENGE
January 2, 2021
PITIK-BULAG: Makinig at Magbago
 
Nabubuhay tayo sa kadiliman. Marami sa atin ang pagod na sa buhay na punung-puno ng kasinungalingan at kasalanan. Sa kaibuturan ng ating puso, naroon ang nakatagong pagnanasa na magbagong-buhay. Ngunit dahil sa nasanay na tayong mabuhay sa dilim, nawala na sa atin ang mapagkumbabang-puso na aminin ang ating pagkukulang sa Diyos at kapwa. Nangibabaw na ating yabang sa sarili. At naging matigas na ang ating puso. Kaya’t nawala na ang ating kakayahang makinig sa tawag ng pagbabago na dala-dala ni Hesus. Dahil dito, nawala na rin sa atin ang disposisyon na makinig. Nasa pakikinig pa naman ang simula ng pagbabago.
 
Nasa kalagitnaan na tayo ng adbiyento. Ang ating Panginoon ay patuloy na nag-aanyaya na maging mapagkumbaba upang matutong makinig sa paanyaya ng Diyos na makinig, magbalik-loob at magbago. Ito’y isang biyaya na mabuting hilingin sa panahon ng adbiyento bilang paghahanda sa Paskong darating.
 
Sa ating ebanghelyo ngayon, naglabas ng pagkadismaya ang ating Panginoon sa mga tao, lalo na sa mga Pariseo at eskriba. Matigas na kanilang puso, kaya’t nawala na sa kanila ang kakayahang makinig sa mabuting balita. Dahil sa katigasan ng kanilang puso, hindi na makapasok ang liwanag ng Diyos upang hanguin sila sa kanilang kadiliman. Bagkus, tinawag pa nilang kampon ng demonyo si Juan at baliw ang Panginoon.
 
Tumigas na rin ba ang iyong puso? Hindi na rin ba makapasok ang liwanag ng Diyos sa iyo? Yung tipong alam mo na mali ka, ngunit hindi mo maamin sa Diyos at sa kapwa. Yung alam mo naman na mali ka, pero pinipilit mo pa rin na tama ka. Ayaw mong napagsasabihan o itinutuwid ng iba. Naiinis ka sa mga taong mabuti at banal. O baka naman naiingit ka? Na sila’y masaya at ikaw ay hindi? Ayaw mong makinig sa mga bagong kaalaman. Para bang alam mo na ang lahat. Naging malamig na ang iyong puso. Ngumingiti ka ngunit may nakatago kang lungkot. Malinaw naman sa iyo ang dapat baguhin. Alam mo kung ano ito. Ngunit baka hindi mo lang alam kung paano? Huwag kang matakot magbalik-loob sa Diyos. Hindi ka niya huhusgahan. Anak ka ng Diyos. Umuwi ka na. Tiyak na matutuwa siya (Lukas 15:11-32)
 
Hindi pa huli ang lahat. Ang Diyos ng pagbabago ay hindi nagsasawa tawagin ka na magbalik-loob at muling lumapit sa kanya. Kaligayahan, kapayapaan at kagalingan ang kanyang handog sa atin. Ngunit kung mananatili tayong bingi, mananatili din tayo sa ating kadiliman at kaguluhahan na tayo rin ang gumawa.
 
Anu-anong bagay na laban sa Diyos ang dapat mong bitawan at talikdan? Anong pumipigil sa iyo upang magbalik-loob sa Diyos? Huwag nang magdalawang-isip pa. Makinig at magbago.
 
– Fr. Willy M. Samson, SJ
 
——-
Disyembre 11, 2020 – Biyernes
Ebanghelyo: Mateo 11: 16-19

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.