parallax background

Malabong Mata.

Gumawa ng Langit, Huwag Impierno.
April 5, 2021
Buy One, Take One.
April 5, 2021
PITIK-BULAG: Malabong Mata.

Guro, lumalabo na ang aking mata. Kailangan ko nang magsalamin. May mga bagay na hindi ko na nakikita. At sumagot ang guro, “Marami sa atin, hindi lamang pisikal na mata ang lumalabo. Lumalabo na rin ang MATA NG ATING PUSO.”

Ano pong ibig ninyong sabihin?

“Hindi na malinaw sa atin na magkakapatid tayong lahat. Tayong lahat ay nanggaling sa iisang Diyos. Sa likod ng ating pagkakaiba sa maraming bagay, isa lang ang ating dugo. Isa lang ating ating pinanggalingan.

Ngunit dahil sa inggit, galit, diskriminasyon, kasakiman at sa sakit na naidulot natin sa isa’t-isa, lumalabo na rin ang mata ng ating puso. Hindi na natin nakikita nang malinaw na magkakapatid tayo.

Sa paglabo ng mga mata ng ating puso, magandang naisin na magkaroon ng ikalawang pagtanaw o pagtitig (second look). MADALAS, DAHIL SA ATING MABIGAT NA DAMDAMIN SA ISA’T-ISA, NABUBULAG NA TAYO, AT HINDI NA NATIN NAKIKITA ANG GANDA AT KABUTIHAN NG BAWAT ISA.

ANG TAONG SARADO ANG PUSO SA KAPWA,
IMPOSIBLENG MAKITA NIYA ANG DIYOS SA IBA.

– Pitik-Bulag

—–

Ebanghelyo Ngayon, Huwebes, Marso 26, 2014 – Lukas 11:14-23

“Minsan pinalaya ni Hesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki, at ito’y nakapagsalita mula noon. Nagulat ang mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, “Si Beelzebul, ang prinsipe ng mga mga demonyo, ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan na magpalayas ng demonyo.”

Sa likod ng kabutihang ginawa ni Hesus, hindi pa rin nakita ng karamihan na siya ay nanggaling sa langit. Maging ang mga tao sa panahon ni Hesus ay may malabong mata ng puso.

Ikaw. Sino sa buhay mo ang madali kang mainis o magalit? Anong uri ng diskriminasyon meron ka? Minsan hindi natin maiiwasan ito, ngunit may pagnanais ka ba na muling lumingon (second look) at subukang makita na magkakapatid tayo? O sarado na ang iyong puso?

Pag-isipan natin. Baka naman may mga tao diyan na matagal ng nagbago o nagsusumikap magbago, subalit hindi na natin binigyan ng bagong pagtingin. Sarado na ang ating paningin. Sarado na ang ating puso.

Ang tanong ni Hesus sa iyo, “Sarado na ba ang iyong puso?”

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.