parallax background

Nanggugulat ang Pag-ibig

GRACE VS. MERIT
September 20, 2020
Practice Makes us Children of God
September 22, 2020
PITIK-BULAG: Nanggugulat ang Pag-ibig
 
May kakaibang mata ang ating Panginoon. May nakikita Siya na hindi natin nakikita. Ito ang karasan ng mga makasalanan sa harap ng ating Panginoon. Marahil ganito talaga ang pusong nagmamahal, nakikita nila ang kagandahan ng isang tao, at hindi ang kanyang kasalanan.
 
Isang kwento ng gulatan ang ebanghelyo ngayon. Nagaganap ang pagkagulat sa atin kung may kakaibang nagaganap. Yung tipong hindi handa ang ating isip at puso sa nagaganap. Sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, maraming gulatan ang nagaganap na nagdudulot ng pagbabago sa buhay natin. Ginulat ni Hesus si Pedro nang tawagin maging disipulo at magpatawad ng ikapitumpu’t pitong pitong beses. Ginulat ni Hesus ang lahat nang makikain siya kasama ng mga makasalanan at maging kaibigan nila. Oo, NANGUGULAT ANG PAG-IBIG, AT MADALAS HINDI TAYO HANDA.
 
1. Nanggugulat ang tawag ng Diyos, ngunit nagdadala ng pagbabago sa puso.
 
Ginulat ni Hesus si Mateo. Nang makita ni Hesus si Mateo na nakaupo sa kanyang tanggapan, agad-agad niyang tinawag ito, “Sumunod ka sa akin. (Mateo 9:9).”
 
Anong nakita ni Hesus kay Mateo at inanyayahan siyang maging disipulo? Bakit siya? Bakit hindi ang iba? Bakit pinili ni Hesus ang isang makasalanan na sumunod sa kanya? Wala bang banal o makatarungang tao na mas karapat-dapat? Anong nakita ni Hesus kay Mateo? Hindi ba’t ginulat tayo ni Hesus dahil kakaiba siyang mag-isip. Anong nakita ni Hesus na hindi natin nakikita?
 
Sa buhay natin, madalas manggulat ang pag-ibig. Sapagkat laging gumagawa ng kakaiba ang taong nagmamahal. Hindi ba’t nagugulat tayo na pinatawad natin ang ating kapwa? Hindi ba’t nagugulat ang iba kung tinutulungan natin sila? NANGGUGULAT ANG PAG-IBIG, SAPAGKAT PUSO ANG HINIHIPO NG TAONG NAGMAMAHAL.
 
2. Nakakagulat ang mabilis na pagtugon ni Mateo. Lumukso at nagtataya ang pag-ibig.
 
Wow! Anong nagtulak kay Mateo na agad iwanan ang lahat at sundan si Hesus. Marahil nagulat ang marami ng iwanan ni Mateo ang kanyang magandang buhay. Marahil nagulat rin tayo ng ang kaibigan natin na kumpleto sa buhay ay biglang nag-pari o nag-madre o nag-lay volunteer. Naroon ang malaking panghihinayang, sayang naman ang kamyang mga naipundar na kayamanan. Anong kayamanan meron si Hesus para iwan ni Mateo ang kahat? Marahil … pag-ibig. Sa kauna-unahang pagkakataon, may nakakita sa kanya o may nakapansin sa kanya, at hindi lamang ang kanyang pagkukulang.
 
Hindi agad tumutugon ang tao sa tawag ng isang estranghero. Tiyak na naririnig na ni Mateo si Hesus bilang guro na mabait sa makasalanan. Kaya’t laking gulat niya nang tawagin siya ni Hesus na sumunod sa kanya. Sasayangin pa ba niya ang oportunidad na baguhin ang kanyang sarili? Hindi niya papalampasin ang pagkakataong ito, na sumama kay Hesus na nakikita ang kanyang kalooban at hindi ang kanyang kasalanan.
 
3. Nagulat ang mga Pariseo na nakikain si Hesus sa mga makasalanan.
 
Hindi marunong magmahal ang mga Pariseo tulad ni Hesus, kaya’t ang kasalanan at pagkukulang ng tao ang kanilang nakikita sa iba. Nais nilang humatol, at hindi magligtas. Mahusay silang magbilang ng kasalanan, hindi ng kabutihan ng tao o potensiyal na magdala ng pagbabago.
 
Iba si Hesus. Iba talaga ang marunong magmahal. Sabi ng ebanghelyo: “Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, “Bakit nakikisalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan?” Narinig sila ni Jesus at siya ang sumagot, “Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit kundi ang maysakit. 1Humayo kayo at unawain ang kahulugan nito: ‘HABAG ANG NAIS KO at hindi handog.’ Sapagkat NAPARITO AKO UPANG TAWAGIN ANG MAKASALAN,hindi ang mga matuwid.” (Mateo 9: 10 – 13).
 
4. Nakakagulat na tinawag niya tayo.
 
Hindi rin tayo makapaniwala na tinatawag din tayo ni Hesus na maging disipulo niya. Kilala natin ang ating mga sarili. Makasalanan, may baltik o toyo sa ulo, mapanghusga, may limitasyon, makasarili at may itinatagong dilim sa puso. Ngunit sa likod ng ating pagkukulang, pinili pa rin ni Hesus na tawagin tayo. Hindi ba’t kagulat-gulat ang katotohanan na ito? Isang panggugulat na nagdudulot sa atin ng pagbabago, SAPAGKAT PINILI TAYONG MAHALIN NG DIYOS SA LIKOD NG ATING PAGKUKULANG AT KAHINAAN. GINULAT TAYO NG KANYANG PAG-IBIG, KAYAT NAROON ANG TAWAG NA TUMUGON.
 
Mahirap humindi sa taong nagmamahal sa atin. Mahirap tangihan ang tawag ni Hesus na sumunod sa Kanya. Masarap sumunod sa Panginoon na mamahalin ka, maging sino ka man.
 
– Fr. Willy M. Samson, SJ
 
——-
Septiember 21, 2020
Ebanghelyo: Mateo 9: 9 – 13

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.