parallax background

Nasa Puso, Wala sa Himala

Huwag Maging Tanga
October 11, 2020
Holiness is Within
October 13, 2020
PITIK-BULAG: Nasa Puso, Wala sa Himala
 
Isang malaking pagkadismaya ang naramdaman ni Hesus nang humingi ng iba pang tanda ang mga Pariseo. Patuloy ang kanilang pagdududa kay Hesus sa likod nang pagpalayas niya ng demonyo sa isang pipi. Tinawag pa siyang kampon ni Beelzebul. Ngunit alam ni Hesus ang kanilang iniisip (Lukas 11:17). Nais lamang nilang subukin siya, kaya’t patuloy ang kanilang paghingi ng tanda mula sa langit. Hindi bukas ang puso ng mga Pariseo sa mensahe ni Hesus. Nais lang nilang patunayan na isang bulaang propeta si Hesus. Hindi nila masikmura ang sinasabi ni Hesus na magbalik-loob at magbago. Kaya’t para kay Hesus, walang silbi ang pabibigay ng bagong tanda. Sa isang taong sarado ang puso at isip, hindi sasapat ang isang libong tanda upang mabuksan ang kanilang puso.
 
Kaya’t nawalan nang pagtitimpi si Hesus at nasabi niya sa mga Pariseo …
 
“Napakasama ng mga tao sa panahong ito. Naghahanap sila ng palatandaang mula sa langit, subalit walang palatandaang ipapakita sa kanila maliban sa nangyari kay Jonas. Kung paanong si Jonas ay naging isang palatandaan sa mga taga-Nineve, gayundin naman, ang Anak ng Tao ay magiging isang palatandaan sa lahing ito.” (Lukas 11:29-30).
 
Sa totoo lang, mas tumatagos sa puso ang pagbabago ng isang taong makasalanan, kaysa sa paglalakad ni Hesus sa ibabaw ng tubig at pagpaparami ng tinapay. Huwag tayong maghanap ng tanda sa labas, NASA LOOB NATIN ANG MGA TANDA, sa ating puso.
 
Hindi pa ba sapat ang pagbabagong-loob at pagbabagong-puso ng isang taong makasalanan bilang tanda ng kapangyarihan ni Hesus? Hindi ba’t mas kagilagilalas o kamangha-mangha ito kaysa sa pagpapalayas sa demonyo o pagpapagaling sa isang may sakit? Puso ang nais hipuin ni Hesus sa pagbibigay ng tanda, at hindi ang ating mga mata na naghahanap lamang ng kamangha-manghang entertainment.
 
Kung babalikan natin ang mga taga-Nineveh, ang nag-udyok sa kanila upang magbagong-buhay ay ang MISMONG PAGBABAGONG-PUSO AT PAGBABALIK-LOOB NI JONAS SA DIYOS. Namangha sila sa apoy ng kanyang pananalita at ang mensaheng dala-dala niya. Hindi ang kwentong balyena na lumulon sa kanya ng nais nilang marinig, kundi ang kanyang pagbabalik-loob at pagtalima sa kalooban ng Diyos. Naging bukas lamang kanilang puso sa mensahe ni Jonas. Nakita nilang gumalaw ang Diyos sa buhay ni Jonas. Ang kanyang salita ay sapat ng tanda upang seryosohin ang mensahe ng Diyos.
 
Kaya’t nasabi ng Panginoon sa mga Pariseo na sapat na ang tanda ni Jonas. Sapat na rin ang pagkabuhay ng Anak ng Tao bilang tanda. HIndi mahilig ang Diyos sa mga special effects at pagpapakitang-gilas upang magbago at maniwala sa Kanya. Sa mga taong tunay na naghahanap sa Diyos, HINDI SPECIAL EFFECTS ANG KANILANG HINAHANAP UPANG MANIWALA, KUNDI ANG KANYANG SALITANG BUMUBUHAY.
 
Hindi ba’t ito ang nasambit ni Pedro nang tanungin siya ni Hesus? “Guro, saan kami pupunta? Nasa sa iyo ang SALITA NG BUHAY NA WALANG HANGGAN.” (Juan 6:68).
 
Sa isang naniniwala kay Hesus, sapat na ang kanyang SALITA upang sundan siya. HIndi na sila naghahanap ng milagro o pagpapakitang-gilas ng Diyos.
 
Tanungin mo ang iyong sarili. Palahanap ka ba ng tanda? Tumanda ka na ba sa paghahanap ng tanda na mahal ka ng Diyos? HIndi pa ba sapat sa iyo ang kanyang mga salita? Kailangan mo ba lagi ng mga special effects o pakitang gilas ng Diyos tulad ng pagsayaw ng araw, tatlong puting-rosas, paglabas ng bahaghari sa gabi, o pagtama sa lotto bago ka maniwala at sumunod sa Panginoon?
Mababaw ang pananamapalataya at pag-ibig ninuman na laging naghahanap ng tanda bago maniwala at magtaya. Hindi pa ba sapat ang kanyang pagpapatawad? Na ikaw ay minahal niya? Na buhay ka pa ngayon? Na ikaw ay nakakarinig, kumakain, at humihinga pa? Laksa-laksa ang tanda ng presencia ng Diyos. Ngunit kung sarado ang iyong puso, walang tanda ng Diyos ang makapagbabago ng iyong buhay.
 
Naghahanap ka pa rin ng tanda? Tandaan mo, nasa puso mo ang tanda, wala sa mga himala.
 
– Pitik-Bulag
 
——–
Oktubre 12, 2020
Ebanghelyo: Lukas 11: 29-32

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.