parallax background

Oo, Ikaw nga. Wala ng Iba.

The Power of Storytelling
February 7, 2021
Dahil Pinili Mong Maging Iba.
February 19, 2021
PITIK-BULAG: Oo, Ikaw nga. Wala ng Iba.
 
Hindi ba’t may talon ng kagalakan ang ating nararamdaman kapag nakita tayo at pinili tayo sa karamihan ng tao? Ibig sabihin nito, mahalaga tayo sa kanya. Ibig sabihin, gusto niya tayong makasama sa kanyang buhay. Ito mismo ang naramdaman ng mga disipulo ng sila’y pinili ni Hesus. Ito rin ba ang naramdaman mo ng pinili ka ng Diyos na maging pari, madre, lingkod ng simbahan, katekista, volunteer o chapel worker? HIndi ba’t naroon ang ating pagtatanong, “Bakit ako?” Kilala natin ang ating sarili na hindi karapat-dapat na maglingkod sa Diyos. Kaya’t malaking pagkagulat na tayo’y tinawag ni Hesus. Kaya’t sa tanong natin, ang sagot niya, “E bakit hindi ikaw? Ikaw ang gusto ko eh!”
 
Ewan ko ba, may nagbabago sa ating pagkatao kapag binigyan tayo ng halaga. Dama natin na tayo’y importante, may pakinabang, may nakatagong ganda at may potensiyal. Madalas ang ating pagkukulang at kahinaan ang ating nakikita. Ngunit sa tawag ni Hesus na sundan Siya, may nakikita siya sa atin na hindi natin nakikita. Oo, espesyal tayo. Oo, mahalaga tayo sa kanya. Nais niya tayong makasama. Nais niya kayong maging kalakbay at ka-misyon sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos.
 
Kung nagdududa ka pa na mahalaga ka kay Hesus at tinatawag ka Niya, pag-isipan mo ang mga sumusunod:
 
1. SA BUNDOK KA PINILI (Markos 3:13). Sa Bibliya, sa bundok madalas nagaganap ang pagpapakita ng Diyos sa tao. Dito ibinigay ng Diyos kay Moises ang sampung utos. Sa bundok nagbagong anyo si Hesus. Sa bundok madalas magdasal si Hesus. At sa bundok din ipinahayag ni Hesus ang pangalan ng 12 disipulo. Ang bundok ay lugar ng panalangin. HIndi ba’t sa panalagin mo rin madalas marinig ang tawag ng Diyos?
 
2. PINILI KA NIYA SA KARAMIHAN (Markos 3:13). Hindi natin pinili si Hesus. Si Hesus ang pumili sa atin. Nakita ka Niya sa karamihan. Ikaw ang kanyang gusto at kailangan. Nakikita Niya ang iyong potensiyal at magiging papel na gagampanan sa pagpapalaganap ng Diyos. Kailangan mo lang maniwala sa Kanya. Hindi nagkakamali ang Diyos sa kanyang pagdedesisyon. Alam Niya ang dapat, dapat alam mo ito.
 
3. NAIS KA NIYANG MAGING KAIBIGAN (Markos 3:14). Hinirang ni Hesus ang mga disipulo upang kanyang makasama. Nais ka niyang makasama sa lahat ng bagay. Nais ka niyang makasama sa buong buhay niya, maging sa pagdarasal, pagkain, pagtulog, at paggawa. Nais ka niyang maka-kwentuhan at makilala ng lubusan. Nais din niyang makilala mo siya ng malaliman. Interesado siya sa iyo. Nais ka niyang maging kaibigan. Nais niyang ibahagi ang kanyang saloobin at pangarap. Pati na rin ang kanyang kasiyahan at kalungkutan. Nais niyang ibahagi sa iyo ang anumang meron siya.
 
4. PINILI KA NIYA NA MANGARAL SA SALITA AT GAWA (Markos 3:14). Sinugo Ka ni Hesus upang ipangaral ang mabuting balita. Ipinagkatiwala ni Hesus sa iyo ang pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Alam niyang kayang-kaya mo ito. Bilib siya sa kakayahan mo, kahit na hindi ka bilib sa sarili mo. Kita niya ang potensiyal at talento mo. Kaya’t handa niyang ipagkatiwala sa iyo ang kaharian ng Diyos.
 
5. BINIGYAN KA NIYA NG KAPANGYARIHAN (Markos 3:15). Binigyan ka ni Hesus ng kapangyarihan laban sa masamang espiritu. Lampas pa ito sa magic. HIndi ito isang abrakadabra. Ito’y kapangyarihan na magapi mo ang mismong kalaban ng Diyos, sa tulong ng Diyos mismo. Kaya’t hindi ka na dapat magduda sa iyong kakayahan. Walang imposible kung kasama mo ang Diyos.
 
6. TINAWAG KA NIYA SA IYONG PANGALAN (Markos 3:16). Personal ang tawag niya. Hindi siya nahiyang piliin ka sa likod ng iyong kakulangan at kasalanan. Wala siyang pakialam sa sasabihin ng tao, “Bakit siya? Wala bang iba?” Ikaw ang gusto niya. Anong pakialam nila?
 
Ano sa palagay mo? HIndi pa ba sapat ito upang maniwala at tumugon sa tawag ni Hesus?
 
– Pitik-Bulag
 
——–
Enero 22, 2021 – Biernes
Ebanghelyo: Markos 3: 13-19

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.