parallax background

Oo Lang Ang Katapat

Saan Ka Humuhugot ng Lakas?
December 5, 2020
Ang Pamatok ng Pag-ibig
December 10, 2020
PITIK-BULAG: Oo Lang Ang Katapat
 
Ngayong araw na ito, ipinagdiriwang natin ang Kapistahan ng ating Inang Maria na ipinagdalantao ng walang bahid na kasalanan. Si Maria ay purong banal sa simula pa lamang. Isang biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa kanya upang maging Ina ng Manliligtas ng sanlibutan. Upang maging unang sabsaban ng Diyos sa kanyang unang siyam na buwan sa mundong ibabaw. Ang pagiging puro at walang bahid na kasalanan mula sa kanyang pagdadalantao hanggang sa kanyang pagtanda ang naging dahilan upang umakyat si Maria sa langit ng hindi dumaan sa kamatayan. Sapagkat ang kamatayan ang bunga ng ating kasalanan. At pagkabuhay naman ang bunga ng ating pagtalima sa kalooban ng Diyos. Sa tuwing tayo’y nagkakasala, bahagi ng ating sarili ang namamatay. Ngunit sa tuwing tumatalima tayo sa kalooban ng Diyos, unti-unti tayong nabubuhay sa Espiritu Santo. Unti-unti tayong nagiging totoo sa ating sarili.
 
Kay Maria natin natutunan ang MILAGRO NG OO. Sa pagbibigay natin ng OO sa Diyos, nabubuo ang ating pagkatao. Sa ating pag-OO nakikita natin kung SINO TAYO AT PARA KANINO TAYO. Dahil sa pag-OO ni Maria, binigyan niya ng daan ang Diyos upang maging tao, upang ang langit ay bumaba sa lupa, at upang samahan tayo sa ating kadiliman at pag-iisa. Sa isang taong nagbibigay ng kanyang OO sa Diyos, nakakakita siya ng milagro na walang imposible sa Diyos. Walang hinihiling ang Diyos sa atin kundi ang ating matamis na OO. Isang Oo na may kapangyarihang baguhin ang ating puso at magdala ng pagbabago sa mundo.
 
Kaya’t kung ikaw ay naguguluhan sa iyong sarili at mundo, kung ikaw ay nasa kadiliman at nag-iisa, subukan mong magbitaw ng OO sa ating Diyos, at makakakita ka ng LIWANAG AT MILAGRO. Ang panalangin natin, nawa’y matularan natin si Maria, na isang DISIPULO NG OO. Sa ating pag-Oo, nagiging posible ang lahat. Sa ating pag-Hindi, patuloy na naghahari ang kadiliman.
 
Si Maria’y isinilang ng walang bahid na kasalanan. Ngunit sa kanyang pagtanda, nanatili siyang tapat sa Diyos. Puro ang kanyang isip at puso. Malinaw ang nais niyang gawin sa buhay niya, ang maglingkod sa Diyos. Kaya’t nang dalawin siya ni Gabriel at sinabing magiging Ina siya ng Diyos. Sinaniban siya sa simula ng matinding takot at pagdududa. Ngunit pagkatapos ng kanyang pagkagulat, agad-agad niyang ibinigay ang kanyang Oo sa kalooban ng Diyos. HIndi man malinaw ang kanyang kinakabukasan, malinaw sa kanya na mahal siya ng Diyos. Malinaw sa kanya na hindi siya pababayaan. Malinaw pa sa sikat ng araw.
 
Sa panahon ng pandemya, tayo’y inaanyayahan ng Maria na matutong magbigay ng OO sa Diyos. Huwag nating hayaan na pagharian tayo ng takot at pagdududa. Tulad ni Maria, nais ng Diyos na pagdaluyan din tayo ng kanyang biyaya. Si Hesus ang ating tunay na masasandalan. Hindi siya nagbabago. Mahal niya tayo. Kaya’t kung alam mong mahal ka ni Hesus, katulad ng isang magkasintahan, mabilis mo ring ibigay ang iyong OO. Hindi natin alam ang ating hinaharap, ngunit kilala natin ang may hawak ng ating bukas. Pikit-matang binitawan ni Maria ang mga salitang, “Ako’y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi.” (Lukas 1:38). Ngunit bukas ang mata ng kanyang puso sa Diyos na nakaka-alam ng lahat. Sa kanyang pag-OO, nagkatawang ang Diyos at nanahan sa atin. Sa tuwing tayo’y nagbibitaw ng OO kay Hesus, tayo rin ang nagiging daluyan ng biyaya ng Diyos. Sa Oo natin, bumababa din ang langit. At tayo mismo ay nakakaranas ng langit.
 
Sa araw-araw mong buhay, madalas ka bang magbitaw ng OO sa Diyos? Disipulo ka ba ng OO o HIndi? Anong pumipigil sa iyo na ibigay mo sa Diyos ang matamis mong OO? Balikan mo ang iyong buhay, hindi ba’t nakakita ka ng milagro sa tuwing nagbibigay ka ng OO sa Diyos?
 
Manalangin tayo sa ating Inang Maria na maging matapang tayo sa pagbibigay ng OO sa Diyos. Anak ka niya, kaya’t kaya mo ring maging daluyan ng biyaya ng Diyos. Sa buhay na ito, lalo na sa panahon ng pandemya, Oo lang ang katapat upang tayo’y lumigaya at mabuhay sa liwanag.
 
– Fr. Willy M. Samson, SJ
 
——
Disyembre 8, 2020 – Feast of the Immaculate Conception
Ebanghelyo: Luke 1: 26-38
 

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.