parallax background

Pakialamerong Hesus.

Ang Boss ng Lahat.
April 5, 2021
Sulit na Paghihintay.
April 5, 2021
PITIK-BULAG: Pakialamerong Hesus.
 
Naiinis tayo sa mga taong pakialamero sa buhay natin. Lalo na’t kung binubutingting ng taong ito ang mga detalye ng ating buhay. Lalo na’t kung itinutuwid ng taong ito ang ating mga pagkakamali at pangit nating ugali. Hindi natin gusto ang mga taong pinangungunahan tayo at nagbibigay ng bagong pamamaraan o ideya. Kaya’t madalas nating sinasabi sa mga pakialamero, “Huwag mong pakialaman ang buhay ko. BUHAY KO ITO. Ayusin mo ang buhay ko, huwag ang buhay ko.” Isang pangungusap na siya ring binitawan ng masamang espiritu sa ating ebanghelyo ngayon, “Kilala ka namin, anong pakay mo sa amin?” (Markos 1:24)
 
Marahil ito ang naramdaman ng mga eskriba, pariseo at mga taong makasalanan sa pagdating ng ating Panginoon. Masaya na sila sa kanilang buhay. Kontento na sila sa mga kanilang ginagawa araw-araw. HIndi na nila nakikita ang kanilang sarili na gumawa ng mga bagong bagay o mag-isip ng bagong pananaw. Para sa kanila, kumpleto na ang kanilang buhay. Buhay ko ito. Buhay mo iyan. Kanya-kanya tayo. Walang pakialaman sa isa’t-isa. Wala tayong magiging problema.
 
Ngunit ng dumating ang Panginoon na may dala ng MABUTING BALITA, binulabog ni Hesus ang buhay ng lahat. Isang bagong turo, pananaw sa buhay at kilos ang kanyang ibinabahagi. Isang bagong alternatibo ng pamumuhay. Isang uri ng buhay na hinahamon na MAKIALAM SA BUHAY NG BAWAT ISA. Isang bagong turo na hinahamon tayong UMIBIG SA KAPWA, MAKIALAM SA KAPWA. Hindi tayo dapat maging bulag sa pangangailangan ng iba. Sa turo ng ating Panginoon, hinahamon tayong lumabas sa ating sarili at isipin din ang iba. Pakainin ang iba at huwag lang ang sarili. Ibalik sa landas ang mga naliligaw at itayo ang mga nadadapa. Magpasaya ng kapwa sa kanilang kalungkutan at huwag lang aliwin ang ating mga sarili. Iwanan ang ating mga langit at makiisa sa mga taong nabubuhay sa kahirapan at putikan.
 
Kaya siguro nabanggit ng mga tao na kakaiba ang turo ni Hesus kumpara sa turo ng mga Eskriba. Ang turo ng ating Panginoon ay punung-puno ng kapangyarihan at awtoridad. Malinaw na hindi lamang isang guro si Hesus. Siya’y isang dakilang propeta ng Diyos. Ngunit ano ba talaga ang nagpa-iba ng turo ni Hesus sa mga eskriba? Ano ito? Bagong aral? (Markos 1:27).
 
1. HINDI SIYA PURO DADA. GINAGAWA NIYA ANG KANYANG SINASABI. Hindi tulad ng mga Pariseo at eskriba, nasa puso ang turo ni Hesus, kaya’t ang kanyang aral ay namumutawi sa kanyang mga labi at nakikita sa kanyang pang-araw-araw ng buhay.
 
2. NAMBUBULABOG SIYA NG PUSO. Ang tanging layunin ng Pariseo at eskriba ay magdasal nang magdasal sa templo. Sundin ang lahat ng ritual ng pagsamba at ito’y sapat na para matuwa ang Diyos. Hindi ito ang turo ni Hesus. Sa bawat salita ni Hesus, nararamdaman ng lahat ang Diyos na humahamon sa kanila na lumabas sa kanilang mga lungga. Hindi sapat ang dasal, kailangan ng gawa. Kailangan mong iunat ang kamay para sa kapwa.
 
3. NAGMAMAHAL SIYA, KAYA’T MAKIKIALAM SIYA. Kung mahal mo ang isang tao, kailangan mong makialam sa kanyang buhay, lalo na’t naliligaw siya ng landas. Hindi ka dapat manahimik kung ang kapatid mo ay nabubuhay sa kasalanan. Kailangan mong magsalita kung may nakikita kang mali sa lipunan. Kailangan mong manindigan at ipagtanggol ang katotohanan.
 
4. HINDI LAMANG TAO ANG KALABAN NI HESUS, PATI NA RIN ANG MASAMANG ESPIRITU. Sa ebanghelyo ni Markos, ang unang milagrong ginawa ni Hesus ay ang pagpapalayas ng masamang espiritu. Ang tunay na propeta, kinalaban ang lahat, pati na rin ang pinag-uugatan ng kasalanan at masasamang ugali.
 
Sa isang dispulo katulad mo, ang ating ebanghelyo ngayon ay isang paghamon na tingnan ang ating sariling buhay. Kung si Hesus ay isang dakilang propeta, at ikaw ay disipulo niya, malinaw na IKAW AY ISANG PROPETA DIN.
 
Sa panahon ng pandemya, naroon ang imbitasyon sa atin na LUMABAS SA ATING MGA SARILI AT MAKIALAM SA BUHAY NG BAWAT ISA. Hindi isang simpleng panghihimasok ang nais ng Diyos, kundi isang PAKIKIALAM NA MULA SA PAG-IBIG upang magpakain ng mga nagugutom, magtuwid ng mga nasa dilim, tuligsain ang mga maling aral ng mundo, magpalayas ng mga masamang espiritu at mambulabog ng puso ng iba. Galit ang mundo sa atin at ang masamang espiritu dahil sa ating pakikialam.
 
5. MAY ANGKING KAPANGYARIHAN SI HESUS. Lumabas sa bibig ng masamang espiritu kung sino si Hesus: “Kilala ka namin, Ikaw ang Banal na mula sa Diyos! Naparito ka ba upang puksain kami?” (Markos 1:24). Sa mismong bibig ng masamang espiritu, lumitaw ang kapangyarihan ni Hesus laban sa masamang espiritu.
 
6. MISYON NI HESUS: MAGPATAHIMIK AT MAGPALAYAS. Walang oras makipagdebate si Hesus sa kanyang kalaban. Gawa ang nais niya, hindi dada. Kaya’t agad niyang pinatahimik at pinalayas ang masamang espiritu, na agad namang sumunod (Markos 1:25). Ang kanyang buong buhay ay pagpapalayas ng kadiliman at pagpapatahimik sa mga masasamang gawin at masamang espiritu. Dahil dito, nagkaroon ng maraming kalaban si Hesus.
 
Balikan mo ang anim na puntong ito. Bilang disipulo ni Hesus, nararapat lamang na nararanasan mo ang mga bagay na ito. Huwag kang matakot sapagkat may angkin kang kapangyarihan na labanan ang kasamaan, gutom at kawalang hustiya ng bayan. Hindi tayo magagapi, sapagkat nilupig na ni Hesus ang masamang espiritu. HInahamon tayo na makialam sa ngalan ng pag-ibig. Ngunit babala rin … asahan mo ang pagdami ng iyong kaaway dahil pinili mong sundan ang yapak ni Hesus, naging pakialamero ka rin sa ngalan ng pag-ibig at nanindigan laban sa masamang gawain at espiritu. Kaya’t maging handa ka.
 
Kung nakakaramdam ka ng pang-uusig dahil sa iyong pananampalataya at dahil sa iyong pakikialam sa buhay ng iba … ito’y tanda na ikaw ay isang taga-sunod ni Hesus.
 
Inuusig ka ba ng iba sa paggawa ng mabuti? Kung Oo, pakialamero ka kasi sa buhay ng iba. Ngunit huwag mangamba at matakot, si Hesus na sinusundan mo ay numero unong pakialamero … sa ngalan ng pag-ibig!
 
– Pitik-Bulag
 
——–
Enero 31, 2021 – Ika-4 na Linggo sa Ordinaryong Panahon
Ebanghelyo: Markos 1: 21 – 28

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.