parallax background

Panlabas o Panloob?

Beware of Prosopagnosia.
April 5, 2021
Nasa Loob, Wala sa Labas.
April 5, 2021
PITIK-BULAG: Panlabas o Panloob?
 
Mahalaga sa atin ang kalınisan ng kapaligiran. Ayaw natin ng makalat at mabahong lugar, lalo na’t nakikita ng lahat ito. Lagi tayong nagpapaganda, nagpapagwapo at nagpapabango. Natutuwa tayo kung pinupuri tayo dahil są ating kalinisan, kagandahan at kabanguhan. Kaya’t madalas, mas binibigyan natin ng tuon ang ating panglabas kaysa sa ating pangloob na kalagayan. Mahalaga sa atin ang sasabihin ng tao, kaysa sa sasabihin ng Diyos sa atin. Oo, mahalaga na bigyan natin ng tuon ang ating panlabas na kaayusan, ngunit huwag nating kalimutan na mas mabuting bigyan ng tuon ang ating kalooban.
 
Nasa puso ang tunay na sukatan ng pagkatao, wala są ating kasuotan, kayamanan, at kapangyarihan. Maaring wala tayong kwenta o hindi tayo mahalaga są mata ng tao, ngunit may pitak tayo są puso ng Diyos. Sapagkat ang kalinisan ng ating puso ang tinitingnan ng Diyos, at hindi ang ating kagandahang panlabas.
 
Dito nadidismaya si Hesus sa mga Pariseo at eskriba. Binibigyan nila ng malaking halaga ang mga ritual ng pagsamba. Handa nila itong ipaglaban ng patayan. Ito na ang kanilang ginagawang Diyos. Mas mahalaga sa kanila ang ritual ng paglilinis ng katawan at paglilinis ng mga gamit sa pagkain (Markos 7:4). Ngunit hindi nila pinahahalagahan ang paglilinis ng kalooban at pagmamahal sa kapwa. Mas ipaglalaban nila hanggang kamatayan ang pagsunod sa mga ritual kaysa sa pagtatangol sa kapwa. Sarado ang kanilang mga mata sa nagugutom, ngunit dila’t na dilat sa galit kung may hindi naghugas ng kamay bago kumain.
 
Kaya’t napakunot ng noo na lamang si Hesus nang pinansin ng mga Pariseo ang hindi paghuhugas ng kamay ng mga disipulo bago kumain. Kaya’t mabagsik niyang sinabi, “Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang,sapagkat ito’y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo’y mga tradisyon ng tao.” (Markos 7:6,8).”
 
Ang sabi ni Lolo sa kanyang apo, “Kung nais mong malaman ang kung tunay na malinis ang babaeng nililigawan mo, tingnan mo ang kanyang toilet at ang kanyang silid-tulugan.” Oo nga naman, tama si Lolo. Kung malinis ka sa panloob, tiyak na malinis ka rin sa panlabas. Ngunit hindi tiyak na kung malinis ka sa labas ay malinis ka rin sa loob. Iyan ang kabalintunaan ng tunay na kabanalan.
 
Bakit binibigyang halaga ng Diyos ang panloob kaysa sa panlabas na kalagayan? Anong meron są kalooban ng tao? Narito ang 4 na dahilan na mabuting pag-isipan:
 
1. NASA PUSO ANG TUNAY NA PAGBABAGO. Nasa ating puso ang tunay nating pagkatao. Kung busilak at mabuti ang ating puso, tiyak na ito ay makikita sa ating buhay. Kaya’t puso ang nais baguhin ni Hesus, hindi ang ating estado ng buhay.
 
2. HINDI HIPOKRITO ANG PUSO. Hindi tulad ng ating panlabas na sarili na maaring hindi nagsasabi ng totoo tungkol sa ating tunay na pagkatao, ang puso ay totoo at wagas. What you see is what you get. Hindi plastic ang puso.
 
3. SA PUSO BUMUBUKAL ANG KABUTIHAN. HIndi lahat ng kabutihan ng tao ay totoo. May mga gumagawa ng kabutihan sa paghahanap ng papuri o respeto ng iba. Hindi galing sa pagmamahal ang lahat ng kabutihan ng tao.
 
4. ANG PUSO ANG TEMPLO NG ESPIRITU SANTO. Sa ating puso nanahan ang Hesus at ang Banal na Espiritu, kaya’t dito rin bumubukal ang kabanalan ng isang tao. Kaya’t naroon ang hamon na laging linisin ang panloob, hindi ang panglabas natin.
 
Ikaw ba’y nalulungkot kung wala kang bagong damit na maisuot? O mas nalulungkot ka na walang damit ang iyong kapwa?
 
Ikay ba’y nalulungkot na wala kang bagong pabango są katawan? O mas nalulungkot ka dahil nakikita mong nakatira sa mga mabahong estero ang mga mahihhirap?
 
Ikaw ba’y nalulungkot na hindi mo pa mapa-renovate ang bahay mo? O mas nalulungkot ka na may mga mahihirap na sa kalye lamang nakatira?
 
Anong laman ng puso mo? Anonng mas pinahahalagahan mo? Sariling kaayusan o kaayusan ng buhay ng ibang tao? Anong binibigyan mo ng halaga, panlabas mong ganda o ang panloob mong ganda?
 
Kung nasa harap ka ni Hesus ngayon, matutuwa ba siya sa panloob mong kalagayan?
 
“Isang pusong tapat sa aki’y likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin.” (Awit 51:10).
 
– Pitik-Bulag
 
———
Pebrero 9, 2021 – Martes
Ebanghelyo: Markos 7:1-13

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.