Sa Mata ng Pag-ibig

Paano Ba Maging Bata?
January 17, 2021
Matigas at Manhid na Kamay
January 20, 2021
PITIK-BULAG: Sa Mata ng Pag-ibig
 
Bisperas ng Bagong Taon, habang ang lahat ay abala sa paghahanap ng mga bilog na prutas, isa lang ang aking hinahanap na prutas – ang pinya. Ang tanong ng isa kong kaibigan, “Bakit pinya?” Ang aking sagot, “Sa panahon ng pandemya, kailangan ko nang maraming mata, upang makakita ako ng iba’t-ibang perspetibo o pananaw sa buhay.”
 
Sa ating ebanghelyo ngayon, isang makitid na pananaw ang dala-dala ng mga Pariseo. Kaya’t hindi nila nakita ang gutom ng mga disipulo, kundi ang pagsuway sa batas. Mas mahalaga sa mga Pariseo ang pagtatanggol sa batas, at hindi ang taong gutom. Hindi na Diyos ang kanilang pinaglilingkuran, kundi ang batas na lang mismo.
 
KUNG WALANG PAG-IBIG. Kumikitid ang ating pananaw sa buhay kung walang pag-ibig. Mas paghuhusga ang naghahari, hindi pang-unawa. Mas nakikita natin ang pagkukulang ng kapwa, hindi ang tawag na sila’y tulungan. Kapag nawala ang pag-ibig, nagiging manhid tayo sa damdamin at pangangailangan ng kapwa. Hindi na tayo nagiging tao at totoo sa sarili, kung hindi tayo marunong makipag-kapwa tao. Dahil sa kakulangan ng pag-ibig sa kapwa, mas madaling makakita ng pagkukulang at humusga, kaysa sa makaramdam ng awa at tulungan ang kapwa.
 
KUNG MAY PAG-IBIG. Sa kabilang banda, ang taong laging umiibig sa kapwa, ang pangangailangan ng iba ang laging nakikita. Alam ng umiibig ang mas mahalaga sa buhay … ang tao mismo. At hahamakin nila ang lahat, mapangalagaan lamang ang kanilang kapwa. Ito mismo ang naramdaman nI Hesus … awa sa mga disipulo niyang gutom. Alam niya ang batas ng Sabat, ngunit alam din ni Hesus ang pag-ibig … na tugunan ang gutom ng kanyang disipulo.
 
SA MATA NG PAG-IBIG. Alam ni Hesus kung saan nanggagaling ang reklamo ng mga Pariseo. Alam naman niya na sila’y tapat sa pagsunod sa batas. Wala mali dito. Ngunit wala lang MATA NG PAG-IBIG ang mga Pariseo kaya’t hindi nila nakita ang punto ni Hesus, na ang Sabat ay ginawa para sa tao, at hindi ang tao para sa Sabat. HIndi nakita ng mga Pariseo na ang Sabat ay ginawa ng Diyos upang magpahinga at magkaroon ng panahon ang tao sa Diyos. Ginawa ng Diyos ang Sabat upang magkaroon ng pagkakataon na mapalalim ng tao ang kanyang ugnayan sa Diyos. Ito ang espiritu ng batas ng Sabat.
 
TAYO BILANG PARISEO. Minsan, para tayong mga Pariseo. Naghahanap ng mali, hindi nang mabuti. Naghahanap ng disgrasya, hindi ng grasya. Naghahanap nang pangit, hindi nang maganda. Naglilingkod sa batas, ngunit hindi sa kapwa. Dahil dito, unti-unti tayong nagiging manhid sa pangangailangan ng iba.
 
Kailangan natin ng iba’t ibang mata upang makakita ng iba’t-ibang pananaw o perspektibo sa buhay. Kailangan natin ng mata ng pag-ibig, upang makita natin na kapatid natin ang lahat.
 
MARAMING MATA ANG PAG-IBIG. PInapalawak ng pag-ibig ang ating pang-unawa sa tao. Sa pag-ibig, naghahanap tayo ng liwanag at hindi dilim. Naghahanap tayo ng solusyon at bagong pananaw. Nais nating maglitas ng tao, at hindi humusga. Sa kabilang banda, pinakikitid naman ng kayabangan, galit at pagiging makasarli ang ating pakikipag-ugnayan sa kapwa. Dahil dito, hindi na na tayo natututong magpakatao at maging tao.
 
TANONG NG BUHAY. Ano ba ang pinahahalagahan mo sa buhay? Mas mahalaga ba sa iyo ang tao o ang batas? Ipinaglalaban mo ba ang kabutihan ng kapwa o kabutihan ng batas? O baka ginagamit mo lamang ang batas upang humusga ng kapwa? Matuto tayo kay Hesus. Malinaw na malinaw sa Kanya ang layunin ng batas … ANG TULUNGAN AT IBANGON ANG KAPWA, AT HINDI UPANG HUSGAHAN AT IBAON ANG KAPWA SA LUPA.
 
Ibigin mo ang iyong kapwa nang higit sa batas. Paglingkuran mo ang iyong kapwa, hindi ang batas. At manalangin na magkaroon nang maraming mata upang magkaroon nang maraming pananaw at mawala ang kakitiran ng ating puso.
 
– Pitik-Bulag
 
———-
Enero 19, 2021 – Martes
Ebanghelyo: Markos 2: 23-28

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.