Saan Ka Nanggaling?

Leadership by Example
August 22, 2020
LET IT BE DONE TO ME
August 22, 2020
PITIK-BULAG: ISANG HUGOT-TULA
Saan Ka Nanggaling?
 
Saan ka nanggaling?
Katanungang madalas nating tanungin
sa mga mahal natin sa buhay.
 
Saan ka nanggaling?
Ito rin ang tanong ng Diyos
sa ating pagbabalik sa langit.
 
Nanggaling ka ba …
 
Sa TAONG GUTOM at binusog mo siya?
Sa mga may KARAMDAMAN at pinagaling mo siya?
Sa NALULUMBAY at pinangiti mo siya?
Sa NAGDADALAMHATI at sinamahan mo siya?
Sa NALILIGAW NG LANDAS at ginabayan mo siya?
Sa NAG-IISA SA BUHAY at naging kaibigan mo siya?
Sa WALANG MAISUOT at dinamitan mo siya?
Sa mga SUGATAN at pinagaling mo sila?
Sa BIKTIMA NG KARAHASAN at nakiisa ka sa kanila?
Sa mga MARALITA at nakasama ka nila?
Sa mga LUMULUHA at naki-iyak ka sa kanila?
Sa mga NAGTATANONG at pinagkinggan mo sila?
Sa mga NAWAWALAN NG PAG-ASA at sinamahan mo sila?
Sa mga WALANG KAIBIGAN at NARIYAN KA.
 
Sabihin mo sa akin,
kung saan ka madalas.
Sabihin mo sa akin
kung saan mo ginagamit
ang iyong oras, yaman at talento,
at sasabihin ko sa iyo,
kung sinong mahal mo.
 
Saan ka nanggaling?
Sana sa mga mahal mo.
Saan ka nanggaling?
Sana sa mga mahal ni Kristo.
 
Saan ka nanggaling?
Saan ka dinadala ng iyong mga paa?
Saan ka madalas naglalakad?
 
Sana sa mga taong walang pangalan
at hindi kilala ng lipunan.
Sana sa mga hamak ng lipunan
at sa sawing-palad na biktima
ng karahasan at kawalang-katarungan.
 
Saan ka nanggaling?
Isang tanong na ating
haharapin sa katapusan
ng ating buhay.
 
Ang aking panalangin …
sana mapa-ngiti ko si Kristo
sa sagot ko.
 
– Pitik-Bulag
 
———
Ebanghelyo: Lukas 13: 22-30

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.