parallax background

Sana All

JESUS AND WOMEN
September 18, 2020
Ipagpag Mo ang Iyong Inggit
September 20, 2020
PITIK-BULAG: Sana All
 
Sa pamamahagi ng Simbahan ng ayuda sa panahon ng pandemya, hindi namin maikakaila ang aming kalungkutan. Hindi namin mabigyan ang lahat sa dami ng taong gutom. Kaya’t lagi naming naririnig ang salita ng iba, “SANA ALL.” Buntung-hininga na lamang ang aming nagagawa, sapagkat salat at kapos din ang aming kakayahan.
 
Ngunit ang Diyos, ibang-iba sa tao. Kaya niyang tugunan ang lahat. Nabibiyayaan Niya ang lahat. Sa araw-araw nating paggising sa umaga, nariyan lagi ang umaapaw at liglig na grasya ng Diyos. Ngunit sa likod ng lahat, mayroon pa ring nagsasabi, SANA ALL. Diyos ba ang nagkulang o tayo na? Sapagkat bulag tayo sa biyaya ng Diyos na bumubuhos araw-araw. Marami kasi sa atin, ang sukatan ng biyaya ay nasa dami ng pera, magandang bahay, mazara na pagkain, malusog na katawan at iba pa.
 
Hindi nagkukulang ang Diyos sa paghahasik ng kanyang pag-ibig sa tao. Tulad ng ulan na dinidiligan ang lahat ng tuyong lupa, ganyan din ang pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos. Lahat sinasakop. Walang SANA ALL. Lalo na’t kung ang Salita ng Diyos ang pinag-uusapan. Isang malaking biyaya ng langit na mandalas nating makalimutan o mapasawalang halaga.
 
Laging nariyan ang Salita ng Diyos na siyang nagpapabago sa lahat ng tao. Ngunit ang katarungan para sa lahat, “Binabago ba ako ng Salita ng Diyos. O ito ba’y bumabagsak lamang sa mga tainga at pusong kong matigas, mabato, at matinik?
 
Balikan natin ang ating buhay. Suriin natin kung anong uring lupa tayo? Tanungin natin ang sarili kung bakit nanatili tayong manhid sa mapagpalang biyaya ng pagbabago mula sa Salita ng Diyos? Anong humahadlang sa atin upang baguhin ng Salita ng Diyos ang ating puso? Tingnan natin ang mga sumusunod na punto at dalhin natin sa ating panalangin:
 
1. HINDI NAGKUKULANG ANG DIYOS. Sa ating ebanghelyo, bilang isang bihasang magsasaka, alam niya ang salitang SUGAL o PAGTATAYA. Alam niyang hindi lahat ng butil ng palay na kanyang isasaboy ay mapupunta sa mabuting lupa. Ngunit kailangan niyang makipagsapalaran. Kailangan niyang MAGTAYA AT SUMUGAL. Ang Salita ng Diyos ay para sa lahat. Hindi lamang para sa mabuti at banal na tao. Ito’y nakalaan din para sa mga taong naliligaw ng landas at makasalanan.
 
2. ANG PAG-IBIG AY LAGING MAY PASOBRA. Hindi ba’t hindi pinipili ng ulan kung saan siya babagsak o kung saan siya kailangan? Sa pag-ibig, sakop nito ang lahat. Dapat mabigyan ang lahat. Dapat makinabang ang lahat ng makalangit na biyaya – ang Salita ng Diyos. Kung kaya’t kahit na mabato, matigas, at matinik ang iyong puso, tatapunan ka pa rin ng Diyos ng kanyang Salita na may dalang pag-ibig at pagpapatawad. Sa Diyos lahat ay nabibigayan. Hindi mo na dapat pang sabihin, SANA ALL. Sapagkat ang sabi ng Diyos … SANA ALL OF YOU MAKINIG SA SALITA KO.
 
3. TAYO ANG NAGKULANG. Yes, ALL OF US naman talaga ay inaanyayahan ng Diyos na makinig sa kanyang Salita. Kaya’t sinabi ng Panginoon, ““Makinig ang may pandinig! (Lukas 8:8).” Ngunit saan tayo nagkulang? Saan tayo nagkamali? Anong dapat gawin upang matanggap natin ang Salita ng Diyos at mamunga ng sagana? Nasa puso ang sagot. Nasa tamang disposiyon ang sagot sa ating katanungan.
 
4. NASA DISPOSISYON ANG SOLUSYON. Hindi nagkukulang ang Diyos. Siya’y laging nagbibigay ng sagana, liglig at umaapaw na pag-ibig at pagpapatawad. Tayo ang nagkulang. Nasa tamang disposisyon ang solusyon upang mapasok ng lubusan ng Salita ng Diyos o ng kanyang Presensiya ang ating puso.
 
Anog uring lupa ang puso mo? Mataba, matigas, mabato o matinik na lupa ka ba? Ito ang mga uri ng disposisyon ng puso. Dito nagkakasukatan kung anong magiging bunga ng Salita ng Diyos sa buhay mo.
 
At upang lubos na maunawaan ang kanyang talinghaga, minabuti ng Panginoon na ipagliwanag isa’t isa:
 
“Ito ang kahulugan ng talinghaga: ang binhi ay ang Salita ng Diyos. Ang mga binhing nalaglag sa TABI NG DAAN ay ang mga taong nakikinig. Dumating ang diyablo at inalis nito ang Salita mula sa puso ng mga nakikinig upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga nalaglag naman sa BATUHAN ay ang mga nakarinig ng Salita at tumanggap nito nang may kagalakan, ngunit hindi ito nag-ugat sa kanilang puso. Sandali lamang silang naniwala, kaya’t pagdating ng pagsubok, sila’y tumitiwalag. Ang mga nahasik naman sa may MATITINIK NA DAMUHAN ay ang mga nakinig sa salita ng Diyos, ngunit nang tumagal, nadaig sila ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Dahil dito, hindi nahihinog ang kanilang mga bunga. Ang mga nahasik naman sa MATABANG LUPA ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at nag-iingat nito sa kanilang pusong tapat at malinis, at sila’y namumunga dahil sa pagtitiyaga.” (Lukas 8:11-15).
 
PAGMUMUNI-MUNI: Anong uring lupa ang iyong puso? Nagbubunga ka na ba? Magbigay ng tatlong bunga ng Salita ng Diyos sa buhay mo. Sa panahon ng pandemya, naramdaman mo ba ang paghahasik ng Diyos ng kanyang biyaya? O mas hinayaan mong mahasikan ng Kadiliman, takot, pangamba, o pagdududa ang iyong puso? Suriin ang iyong buhay, at malalaman mo kung BUTIL BA NG LANGIT O BUTIL NG MASAMANG ESPIRITU ANG NAKATANIM SA PUSO MO NGAYON.
 
– Fr. Willy M. Samson, SJ
 
——-
Septiembre 19, 2020
Ebanghelyo: Lukas 8:4-15

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.