parallax background

Sorry Po, Nakatulog Po Ako.”

Stay Awake and Pray
November 28, 2020
Pito-Pitong Pag-Ibig
December 2, 2020
PITIK-BULAG: Sorry Po, Nakatulog Po Ako.”
 
Napakabilis ng panahon. Mahigit na siyam na buwan na rin tayong nasa pandemya. Dalawangput-anim na tulog na lang at Pasko na. At nasa unang-linggo na tayo ng Adbiyento. Parang kailan lang ang nakaraang Pasko at narito na naman siya upang ating ipagdiwang. Ngunit ang katanungan, “May Pasko pa ba sa gitna ng pandemya? Maari ba tayong magdiwang sa gitna ng kahirapang dinaranas ng mundo? Kung ang marami sa atin ngayon ay may karamdaman?” Dati rati, tumuntong pa lang ang Nobyembre, marami nang naglalagay ng Christmas lights, nagsasabit ng parol, at nag-iisip na kung anong kanilang pagkain sa noche buena. Disyembre na bukas. Ngunit tila mabibilang mo ang may parol at christmas lights sa bintana. Wala pa ang simoy ng Pasko. Tila nakatulog na ang maraming Pilipino dahil sa pandemya. Nauunawaan ko kung bakit – dahil sa pandemya. Ngunit ang mismong dahilan ng pagkatulog ng ating pananampalataya, o ang mismong pananamlay ng ating puso, ang MISMONG DAPAT NA MAGING DAHILAN UPANG GUMISING TAYO SA ATING PAGTULOG AT BUMANGON SA ATING KALUNGKUTAN, PAGKADISMAYA AT PANLALAMIG SA BUHAY.
 
Ito ang mensahe ng ating ebanghelyo ngayon. Baka natutulog na ang iyong pananampalataya sa gitna ng pandemya. Baka nakalimutan mo na kung sino ka? Anak ka ng Diyos. May magagawa ka sa mundong ito. Huwag kang umasa sa biyaya. MAGING BIYAYA KA SA MUNDONG ITO. Akala kasi natin, sandali lang ang pandemyang ito. Kaya’t sa loob ng siyam na buwan, hinintay na lang natin ang pag-alis nito. At sa ating paghihintay, dito tayo nakatulog. Kaya’t unti-unti na ring natulog ang ating pananampalataya! Dito na rin pumasok ang masamang espiritu sa ating pusong tulog! Kaya’t unti-unti, pinagharian na tayo ng takot, pangamba, galit, kawalang-gana, kasalanan at pagiging makasarili sa panahon ng pandemya. Nakalimutan na tuloy ang ating Misyon: ang maging daluyan ng pag-ibig, pag-asa at paghilom mula sa Diyos. Ikaw, tulog ka na rin ba?
 
Sa ating ebanghelyo ngayon, hinahamon tayo na MAG-INGAT AT MAGING HANDA SAPAGKAT HINDI NATIN ALAM KUNG KAILAN DARATING ANG PANGINOON (Markos 13:33). Ngunit, hinahamon din tayong maging LAGING GISING UPANG MANGGISING NG MGA NATUTULOG NATING KAPATID. Tulad ng isang magnanakaw, nariyan din ang masamang espiritu. Handang sumalakay. Handang pasukin ang ating puso, kung hindi tayo nagbabantay. Hindi natin alam ang pagdating ng Panginoon. Ngunit hindi rin natin alam ang pagdating ng masamang espiritu, o maging nang mga pagsubok natin sa buhay. Kaya’t mahalaga ang PAGHAHANDA AT PAGBABANTAY NG ATING PUSO SA ANUMANG DARATING SA ATIN, POSITIBO MAN O NEGATIBO.
 
Kung tulog ka, maaring hindi mo masalo ang biyaya ng Diyos. Kung tulog ka, maaring mong makalimutan kung sino ka? Kung tulog ka, madali kang matukso ng masamang espiritu. kaya’t kalabitin nga natin ang katabi natin ngayon. Tanungin mo siya, “NATUTULOG KA BA? GISING NA SISTER, BROTHER!”
 
Sa isang taong tulog, nalilimutan niya kung sino siya. Kaya’t ang ating ebanghelyo ngayon ay may ilang paalala:
 
1. IKAW AY TAGAPAMAHALA NG KANYANG BIYAYA.
 
“Iniwan niya ang kanyang tahanan sa pamamahala ng kanyang mga alipin. Binigyan niya ang bawat isa ng kanya-kanyang gawain.” (Markos 13:34).
 
Binigyan ka ng Diyos ng buhay, talento, kayamanan at panahon? Saan mo ginagamit ito? Pinakakain mo ba ang mga gutom? Ikaw ba’y kaibigan ng mahihirap? Nararamdaman mo ba ang misyon mo bilang kanang-kamay ng Diyos. Naging maging mabuting manager o katiwala ka ba ng Diyos ng kanyang mga biyayang ibinibigay sa iyo? Ang anumang meron ka, ito’y hindi lamang para sa iyo. Ito’y para rin sa iba. Gumising ka kapatid, huwag kang maging makasarili. Matuto tayong magbigay at magmahal. Narito ang tunay na kaligayahan.
 
2. IKAW AY ISANG SECURITY GUARD (BANTAY NG PINTUAN)
 
“inutusan niya ang tanod na magbantay.” (Markos 13:34)
 
Bantayan mo ang iyong puso. Maging handa ka sa kumakatok. Baka sa sobrang tulog mo, hindi mo na marinig ang katok ng Diyos? HIndi ba’t nakatulog ang mga disipulo sa Getsemane (Mateo 26:40)? Hindi ba’t kumakatook din si Hesus (Pahayag 3:20)? Maging handa araw-araw, huwag matutulog. Madalas kang kinakatok ng Diyos upang papasukin mo siya sa buhay mo. Huwag kang matulog.
 
Ngunit bantayan mo rin ang masamang espiritu. Huwag kang natutulog! HInihintay lamang ng masamang espiritu ang iyong pagtulog. Dito siya sasalakay, kapag ang security guard ay tulog. Kung tulog ka, madaling pasukin ng kalungkutan, takot, galit, pagkadismaya at kawalan ng pag-asa ang puso mo. Kaya’t gising! Huwag mong hayaan na masalisihan ka ng magnanakaw at mawala ang saya, kapayapaan at pag-ibig sa iyong puso. Baka mamaya, sa sobrang tulog, pati ang Diyos mawala sa iyo.
 
ANG ADBIYENTO AY PAGHIHINTAY na laging nagbabantay. Huwag kang maghintay sa pagdating ng Panginoon ng naka-upo o nakahiga, makakatulog ka niyan. Tumindig ka! Maglakad. Iunat ang iyong mga kamay at abutin ang mga kapatid nating gutom at nangangailagan ng ating tulog. Huwag mong patulugin ang iyong pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. Bumangon at matutong magmahal.
 
Huwag mong hayaang abutan ka ng Diyos na natutulog. Huwag mong hayaang mapagsabihan ka niya. “Hindi kita kilala, saan ka nanggaling (Mateo 7;23)? At sa iyong kahihiyahan at pagkagulat sa kanyang pagdating …. ang tanging masasabi mo, “SORRY PO, NAKATULOG PO AKO.”
 
O baka naman tulog ka pa? Gising na. Ang ganda ng buhay. Sa gitna ng pandemya, dumarating din ang Diyos bilang kasama at kaibigan mo. Sana mulat ka.
 
Sa taong ito, mas nararapat nating ipagdiwang ang Pasko. Sapagkat naparito si Hesus upang gisingin ang ating natutulog na puso. Upang kalabitin tayo na maging mulat sa ating tungkulin o misyon bilang anak ng Diyos. Tayo mismo ang dapat maging presensiya ng Diyos. Tandaan mo, nagkaroon ng Pasko dahil magulo ang mundo. Hindi tulog ang Diyos. Nakita niya ang ating paghihirap. Kaya’t nagkatawang tao siya upang samahan tayo. Gumising na. Pasko na. Magdala tayo ng liwanag sa gitna ng pandemya.
 
– Fr. Willy M. Samson, SJ
 
———–
Nobyembre 28, 2020 – Unang Linggo ng Adbiyento
Ebanghelyo: Markos 13: 33-37

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.