parallax background

Tinimbang Ka, Ngunit Kulang

CSR: CONFRATERNITY OF SAN ROQUE (Cofradia ni San Roque)
August 16, 2020
Inordinate Attachments
August 18, 2020
PITIK-BULAG: Tinimbang Ka, Ngunit Kulang
 
Dumarating sa buhay natin na parang may kulang. Yung alam mong kumpleto ka na sa buhay, masaya ka na sa buhay, at wala ka ng hahapin pa sa buhay … pero isang araw, bigla kang mapapatanong sa sarili mo … “Parang may kulang.” Yung feel na feel mo na meron ka pang DAPAT GAWIN. Pero hindi mo alam kung ano? Inisip mo, siguro kulang pa ang yaman ko. O baka kailangan ko ng mas malaking bahay o mamasyal sa ibang bansa o maging number one sa lahat ng ginagawa ko? Pero, alam mo … alam na alam mo …HINDI ITO ANG KULANG SA IYO. Kaya’t naroroon ang isang PAGHAHANAP SA BAGAY NA ALAM MONG MAGBIBIGAY NANG MALALIM NA KALIGAYAHAN O KAPAYAPAAN. YUNG ALAM MONG MASASABI MO NA NATAGPUAN KO NA ANG MAGPUPUNO SA BUHAY KO O MAGPAPASAYA SA AKIN. Tinitimbang mo ang buhay mo .. ngunit alam mong may kulang.
 
Marahil ito ang naganap sa buhay ng mayamang binata sa ating ebanghelyo. Puno ng katapatan, lumapit siya kay Hesus upang magtanong. Alam niya kung kanino dapat magtanong. Ikaw, alam mo ba kung kanino dapat magtanong? Ang sabi ng binata, “Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?” (Mateo 19:16).
 
Sa likod ng pagiging mayaman at kumpleto sa buhay, alam niya na may kulang. Malinaw sa binata na ang KAYAMAMAN SA KABILANG BUHAY ANG PINAKAMAHALAGA. Kaya’t sinusubok niyang makamit din ito. Kaya’t siya’y natuwa sa sinabi ni Hesus, “Huwag kang papatay; huwag kang mangangalunya; huwag kang magnanakaw; huwag kang sasaksi nang walang katotohanan; igalang mo ang iyong ama at ina; at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili.” (Mateo 19:18-19).
 
Tiyak na natuwa ang binata sa sinabi ni Hesus. Ang lahat ng ito ay kanya nang ginagawa. Kutob niya, BIGATIN NA SIYA SA MATA NG DIYOS. Mayaman na siya sa mundo at mayaman na rin siya sa susunod na buhay! Kumpleto! Maari na siyang mag-retire at magpakaligaya na lang sa buhay!
 
Ngunit bigla siyang nalungkot sa sumunod na salita na namutawi kay Hesus, “NGUNIT KUNG IBIG MONG MAGING GANAP, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin.” (Mateo 19:21). Isang bulaga! Isang panggising! Ngunit gamot sa kanyang nararamdaman na kulang.
 
Nalungkot ang mayamang binata. Akala niya okay na siya. Hindi pala. Tinimbang siya ni Hesus ngunit kulang. Ngunit sinabi ni Hesus ang magbibigay sa kanyan ng TAMANG TIMBANG – ang KALIMUTAN ANG SARILIT AT MAGLINGKOD SA KAPWA. BULAGA! Hindi niya ito kaya o hindi pa niya kaya sa ngayon. Kaya’t malungkot siyang umalis.
 
Marami sa atin, alam natin ang dapat gawin sa buhay para sumaya at maging kuntento sa buhay. Hindi lang natin kaya ang MAGBENTA O BITAWAN ang mga bagay-bagay na itinuting nating kayamanan o mahalaga sa buhay. Malungkot na tinalikutan ng binata si Hesus sapagkat hindi niya kayang gawin ang ipinagagawa sa kanya … ANG KALIMUTAN ANG SARILI AT MAGLINGKOD SA DIYOS AT KAPWA. Ito ang magbibigay nang kaganapan sa buhay niya, ngunit hindi pa niya kaya sa ngayon. Kay San Ignacio de Loyola, ang tawag niya dito ay INORDINATE ATTACHMENTS na dapat bitawan upang masunod ang kalooban ng Diyos.
 
Masaya ka na ba sa buhay? Kuntento ka na? O kutob mo may kulang? Alam mo na ba ang nais mong gawin pa sa buhay mo? Manalangin nang taimtim. Tanungin mo mismo si Jesus kung anong kulang sa buhay mo? Alam Niya ang kasagutan sa BANAL NA PAGKABAGABAG na nararamdaman mo. Sa mata ng Diyos, hindi ganap ang buhay kung walang paglilingkod at pag-aalay ng sarili para sa iba. Tinimbang tayo ng Diyos, ngunit laging kulang.
 
Sa panahon ng pandemya, subukan mong tumulong sa kapwa. Subukan mong magpakain o makinig sa mga nalulungkot. Subukan mong gabayan ang mga naliligaw ng landas. Subukan mong isipin muna ang iba. Baka narito ang iyong hinahanap, baka narito ang magpupuno ng timbang mo.
 
Sa mga taong naglilingkod, hindi kulang ang kanilang timbang sa mata ng Diyos. Nasa paglilingkod ang kaganapan.
 
– Pitik-Bulag
 
——–
Agosto 17, 2020 – Lunes
Ebanghelyo: Mateo 19: 16-22

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.