parallax background

Alam Niya ang Dapat, Dapat Alam Natin Ito.

The Third Betrayer.
April 5, 2021
Fighting with Towel.
April 5, 2021
PITIK-BULAG: Alam Niya ang Dapat, Dapat Alam Natin Ito.
 
Isa sa pinanggalingan ng ating pagkadismaya sa ating kapwa o maging sa Diyos ay ang tinatawag na “false expectations” o maling inaasahan. Lagi nating inaasahan na DAPAT NIYANG GAWIN ANG MGA BAGAY NA NAIS NATIN. At kung ito’y hindi nila ginawa, naiinis tayo, nagagalit, nagtatampo, nasasaktan o di kaya nama’y nawawalan na ng gana. kaya’t karaniwan, ang mga inaasahan natin sa ating kapwa o sa Diyos na di natupad ang pinanggagalingan ng ating pag-iwan sa kanila o pagkalimot sa ating mga sinumpaan.
 
Ganito ang naganap kay Judas. Inasahan niya na si Hesus ang magliligtas sa bayang Israel sa kamay ng mga Romano. Inasahan niya na pamumunuan ni Hesus ang isang panghihimagsik laban sa imperialismong Romano. Ngunit nabigo si Judas. Mali ang kanyang inaasahan. Sapagkat si Hesus ay hindi naparito upang magpalaya sa pagka-alipin sa Romano, kundi sa pagka-alipin sa kasalanan at kamatayan.
 
At dahil dito, sa kanyang pagkadismaya, pinili niyang maghiganti ng tahimik o pagkaperahan na lang si Hesus, sa pamamagitan ng pagbebenta kay Hesus sa halagang 30 salaping pilak.
 
Hindi ba’t hindi rin tayo naiiba kay Judas? Hindi ba’t ipinagkanulo din natin ang Diyos? Hindi ba’t mayroon din tayong nakatagong pagkadismaya o paghihimagsik sapagkat hindi naging tapas ang Diyos sa kanyang mga pangako sa atin. May inaasahan tayong gagawin niya, ngunit hindi niya ginagawa. Inaasahan natin na ililigtas niya tayo sa anumang sakuna, trahedya, sakit o aksidente, o epidemya. Ngunit bakit niya hinayaan na maghari ang Covid virus sa buong mundo? O bakit niya hinayaan na mamatay ang libu-libong tao sa virus? Hindi ba’t dahil dito, nanlalamig ang ating pananampalataya sa kanya at pinanghihinaan tayo ng loob? Ang aking panalangin, nawa’y hindi din natin itakwil si Hesus o iwanan ang aking pananampalataya sa kanya.
 
Sa panahon ng krisis o kadilimang nagaganap, kumusta ka na? Nanlalamig ka ba o pinanghihinaaan ng loob dahil tila hindi nakikinig ang Diyos sa ating mga panalangin? May pananalig ka ba na hindi tayo pababayaan ng Diyos? Buo ba ang iyong loob na nariyan ang kamay ng Diyos sa panahon ng kagipitan at kawalang-katiyakan?
 
HIndi man tayo tiyak sa magaganap sa atin, nakatitiyak naman tayo na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Alam ng Diyos ang makabubuti sa lahat. Hindi niya tayo pababayaan. Bitawan lamang natin ang ating inaasahan o ang aning mga “dapat.”
 
Matuto tayo sa Panginoon. Pag-aralan natin ang kanyang salita at gawa. Mayroon din siyang inaasahan o “expectations” sa Diyos Ama na hindi rin natupad. Kaya’t siya’y nagsalita, “Panginoon, bakit mo ako pinabayaan?” Ngunit iba pa rin si Hesus, pagkatapos noyant ilabas ang kanyang damdamin, muli Siyang nagtaya sa kalooban ng Ama, “Sa iyong mga kamay, inihahabilin ko ang lahat.”
 
Minahal mo lamang ba ang iyong asawa, anak o kaibigan, dahil pumapasa sila sa iyong inaasahan? Kaya mo bang magmahal kahit frustration o pagkadismaya lamang ang iyong natatanggap sa mahal mo sa buhay? Kaya mo bang maging tapat sa pangako kahit hindi naging tapat ang ibang tao.
 
Kaya mo bang maglingkod kahit hindi dumating ang inaasahan mong balik, bunga o kapalit? Kaya mo bang mahalin ang mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob? Kaya mo bang magmahal kahit hindi ka mahal ng iyong kapwa? Kaya mo bang maglingkod kahit na masugatan, magkasakit o mamatay sa kapwa? O naroon ang panlalamig kung hindi mo nakuha ang iyong gusto?
 
HIndi ba’t madalas ding madismaya ang Diyos sa atin? Ngunit sa likod nito, hindi niya tayo iniwanan. Hindi siya nagalit. Hindi siya nagtampo, nawalan ng gana, umayaw o nagsawa. Dito nasusukat ang tunay na pagmamahal. Kaya’t ang tanong, tunay ka na bang nagmahal?
 
Huwag nating ilagay ang Diyos sa kahon. Huwag nating asahan na gumalaw siya sa ating kagustuhan. Maaring alam mo ang magpapaligaya sa iyo, ngunit alam ng Diyos ang mas nararapat sa atin. Bitawan mo ang mga “DAPAT GANITO.” Pagkatiwalaan ang kalooban ng Diyos na nakakakilala sa atin. Alam Niya ang dapat, dapat alam natin ito.
 
Bitawan nating ang ANONG GUSTO NATIN?
At yakapin ang tanong na ANONG GUSTO MO, PANGINOON?
 
– Pitik-Bulag.
 
——
Marso 31, 2021 – Miyerkules
Ebanghelyo: Mateo 26: 14-25

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.