Huwag Magbuhat ng Sariling Silya.

Mahabaging Puso.
April 5, 2021
Makitagay kay Hesus.
April 5, 2021
PITIK-BULAG: Huwag Magbuhat ng Sariling Silya.
 
Dalawang tukso na dapat nating bantayan ay ang maging addict sa kapangyarihan at katangyagan. Madalas nating bigyan ng diin ang tukso ng pera at kayamanan ng mundo. Ngunit hindi natin nabibigyan ng pansin ang tukso ng kapangyarihan at katanyagan. Sa ebanghelyo, mandalas itong tinutuligsa ni Hesus sa mga Pariseo at eskriba. Isang bagay na dapat ding nating tingnan sa ating buhay.
 
Paano ba natin ginagamit ang kapangyarihan sa ating buhay? Ginagamit ba natin ito para mapaglingkuran ang iba o ang mapaglingkuran ang ating sarili. May nakatagong pagnanasa ba tayo na umangat sa kapangyarihan at maging tanyag? Handa ba nating tapakan ang dangal at karapatan ng iba upang sumikat at maging makapangyarihan? Naiinggit ba tayo kung umaangat at umuunlad ang iba at naiiwanan tayo? Tanungin ang sarili. Baka nasa ating kubling-malay ang tukso na maging makapangyarihan at maging tanyag. At hindi ang maglingkod sa kapwa at mahalin ang lahat.
 
Sa ating pagbasa ngayon, matapang na ibinunyag ni Hesus ang masamang motibo ng mga Pariseo at eskriba sa kanilang mga paglilingkod sa templo. Nais lamang nilang makakuha ng papuri sa tao. Kaya’t kuntodo pagpapakitang-gilas. Hindi bukal są puso ang kanilang pagsamba. Nais lamang nilang itaas ang kanilang sarili at maging makapangyarihan.
 
Tingnan natin ang mga pangunahing reklamo ni Hesus laban sa mga Pariseo at eskriba. At baka biktima na rin tayo ng mga tuksong ito. Tingnan ng mabuti. At baka may ugaling-Pariseo na rin tayo:
 
1. PURO DADA, KULANG SA GAWA.
 
“Kaya’t gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos, ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral.” (Mateo 23:3).
 
Magaling ka bang magsalita ngunit kulang sa gawa? Nananatiling pangako lamang ba ang mga sinabi mo, ngunit walang katuparan? Malinaw na hinahangaan ni Hesus ang mga Pariseo sa husay ng kanilang turo, ngunit kulang sa pagsasabuhay. Kaya’t sinabi ni Hesus na gawin ang kanilang itinuturo at huwag gayahin ang kanilang halimbawa.
 
2. PURO UTOS, KULANG SA HALIMBAWA.
 
“Nagpapataw sila ng mabibigat na pasanin sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagpasan ng mga iyon.” (Mateo 23:4).
 
Naiinis tayo sa mga taong pala-utos, ngunit kulang sa gawa. Pala-utos ka ba? Wala namang problema kung mahilig tayong mag-utos. Ngunit kung nais mong ma-inspire ang mga tagasunod mo, gawin mo rin ang iyong utos. Magbanat ka rin ng buto. Huwag kang umupo lang. Ang tunay na lider, nagbabanat ng buto, at hindi nagpapalaki ng puwit sa pag-upo.
 
3. PURO PAKITANG GILAS, KULANG SA MABUTING ASAL.
 
“Pawang pakitang-tao ang kanilang mga gawa.” (Mateo 23:5).
 
Mayabang ang tawag sa taong nagpapakitang gilas lang. Plastik ang mga taong ito. Kulang sa lalim. Kulang są katapatan sa paglilingkod. Maaring humanga ang tao są iyo są simula, ngunit hindi ito magtatagal. Nagsasawa din ang tao sa circus. Kung nais mong magpakitang gilas, gawin mo ito sa larangan ng pagmamahal sa kapwa. Kung gagawin mo ito, pati ang Diyos ay matutuwa sa iyo.
 
4. PURO DANGAL, KULANG SA KABANALAN.
 
“Ang nais nila ay ang mga upuang pandangal sa mga handaan at ang mga pangunahing upuan sa sinagoga.” (Mateo 23:6).
 
Huwag kang magbuhat ng sariling bangko. Nakakapagod yan. Maaring palakpakan ka ng tao sa harap mo, ngunit hindi mo alam kung anong sinasabi nila pagtalikod mo. Maaring natutuwa ka sa sinasabi nila sa harap mo, ngunit pinagtatawanan ka lamang pag-uwi nila. Nasa mabuting asal umuusbong ang tunay na dangal. Huwag kang maging hangal sa pagpapaganda ng iyong pisikal na kaanyuhan at pagsusumikap makabilang sa mga makapangyarihan at sikat. Lumilipas ang palakpak at nawawala ang kinang ng medalya. Ang pag-ibig sa iba ang hindi lumilipas.
 
ANG TAMANG DAAN: MAGING LINGKOD NG LAHAT.
 
“Ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Ang nagmamataas ay ibababa, at ang nagpapakumbaba ay itataas.” (Mateo 23:11-12).
 
Hindi naman tayo pinagbabawalan ng Diyos na maging tanyag at makapangyarihan. Dapat lang nating ilagay sa tamang lugar. Gamitin ang ating kapangyarihan sa paglilingkod sa kapwa. Kailangan ng mahihirap ng lakas upang ibangon sila sa kahirapan at pagkakadapa. Kung nais mong maging tanyag sa lahat, maging alipin ka ng lahat. Kung nais mong maging tanyag, maging mababang-loob. Nasa pagmamahal sa kapwa ang tunay na katanyagan at kapangyarihan.
 
– Pitik-Bulag
 
———–
Marso 2, 2021 – Martes
Ebanghelyo: Mateo 23: 1-12

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.