Lampas Pa Sa ATM

LES MISERABLES
July 19, 2020
ON CHURCH AND POLITICS
July 20, 2020
PITIK-BULAG: Lampas Pa Sa ATM
 
Isang tukso sa atin ang laging humingi ng tanda bago maniwala sa Diyos o bago natin gawin ang kanyang ipinag-uutos. Sigurista tayo. Ayaw nating nagtataya sa Kanya ng walang patunay o mapanghahawakan. Dapat tanda muna, bago tayo maniwala o sumunod sa Panginoon.
 
Marami kasi sa atin ang sigurista. Hiindi payapa kung walang pera sa Bangko. Hindi makaalis ng bahay ng walang pera, o walang ATM. Dahil kung may ATM, payapa na mayroong madudukot kung kinakailangan. Hindi natin mapagkatiwalaan ang Diyos ng wala tayong nahahawakan. Tulad ng ATM, dapat may hawak tayong pruweba na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kailangan natin lagi ng PATUNAY O MILAGRO bago maniwala. Ito rin ang hinihingi ng mga Hudyo kay Hesus, bago sila maniwala sa Kanya. Magpakita ng tanda! Magpakitang-gilas! IBIGAY ANG AMING HINIHILING AT KAMI’Y MANINIWALA.
 
Madalas ginagawa nating parang ATM ang Diyos. Marahil may tampo ang Diyos sa atin. Marahil sabi ng Panginoon, “Kailangan ba lagi ng tanda? Sino ba ang nais ninyo, ako o ang mga hinihingi ninyo? Ako ba’y parang ATM lamang sa inyo, na ginagamit lamang sa panahon ng pangangailangan?” Ito lang ba ang tanda upang kayo’y maniwala? O ito lang talaga ang hinahanap ninyo? At hindi AKO mismo.”
 
Tulad ng ATM, naaalala lamang natin ang Panginoon, kung may kailangan tayo sa kanya. Madalas, ang ating panalangin ay PANALANGIN NG PAGHINGI ng ating kailangan. Bihira sa atin ang magpalasamat sa mga biyayang tinatanggap araw-araw. Hindi natin nakikita na ang mismong buhay na ibinigay sa atin, ang kagandahan ng mundo, huni ng ibon, hangin, ngiti ng kaibigan, halakhak ng ating pamilya, amoy ng tuyo sa almusal, kalusugan sa paggising na wala tayong sakit, o kaya nama’y gumagaling na tayo sa ating karamdaman AY MGA TANDA NG KANYANG PAGGABAY. Hindi ba pa sapat ito sa atin?
 
Bihira sa atin ang ang magdasal ng ganito: “Panginoon, anong nais mong gawin ko sa araw na ito?” Ang mas madalas nating dasal: “Panginoon, kailan mo ibibigay sa aking kahilingan.” Nalimutan natin na tayo ang dapat na naglilingkod sa Diyos, at hindi siya ang ang naglilingkod sa atin.
 
Itinuro ni Hesus ang panalanging AMA NAMIN upang bigyan tayo nang magandang halimbawa ng panalangin (Mateo 6:9-13). Ito ang dapat nating panalangin araw-araw, at hindi lamang petisyon o paghingi. Ang sabi ni Hesus, “Humingi at ikaw ay bibigyan. Maghanap at ikaw ay makasusumpong. Kumatok at ikaw ay bubuksan.” Anong ating hihingin, hahanapin at kakatukin?” (Mateo 7:7).
 
Huwag tanda ang ating hanapin. Hanapin natin ang Diyos! Sapagkat ang sinumang nakakakilala sa ating Panginoon, ang siyang nakakakita ng TUNAY NA TANDA. Sapagkat si HESUS MISMO ANG TANDA.
 
HUMINGI tayo ng PANG-UNAWA. Ang Diyos ay ating AMA. Alam niya ang lahat ng ating pangangailangan. Bilang Ama natin, ibibigay niya ang lahat ng ating pangangailangan sa araw-araw. Magtiwala. Huwag tanda ang hanapin. Hanapin natin ang Panginoon.
 
HANAPIN ang KANYANG KALOOOBAN, hindi lamang ang mga bagay na kailangan natin. Tanungin natin ang Diyos: ” Anong nais mong gawin ko sa araw na ito?”
 
KATUKIN NATIN ANG PUSO NG DIYOS sa pamamagitan ng araw-araw na panalangin. Handa niyang ibigay ang kanyang pag-ibig at sarili sa atin. Ito ang mas kailangan natin. Siya ang kailangan natin, hindi lang ang maibibigay niya sa atin.
 
Baguhin natin ang ating dasal. Hanapin natin ang kanyang kalooban, at huwag lamang ang mga bagay na maibibigay sa atin. Alam niya ang ating tunay na kailangan. At sa mga taong, naghahanap ng kagustuhan ng Diyos, pati ang kanyang gusto ay kanyang makakamit. Siksik. Liglig. At umaapaw.
 
Hanapin mo ang kalooban ng Diyos. Ibibigay niya ang lahat.
 
– Pitik-Bulag
 
——-
July 20, 2020 – Lunes
Ebanghelyo: Mateo 12: 38-42

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.