Ang Tunay na Matalino

Pito-Pitong Pag-Ibig
December 2, 2020
Nakakakita ka ba?
December 4, 2020
PITIK-BULAG: Ang Tunay na Matalino
 
Matalino ka ba o mangmang? Sa mata sa mundo at sa mata ng Diyos, tila magkaiba ang kahulugan ng pagiging matalino. Sa mundong ito, ang sukatan ng katalinuhan ay nasa ating PINAG-ARALAN. Matalino ka kung nasasagot mo ang anumang katanungan sa matematika at agham. Mataliino ka kung nakapagtapos ka ng kolehiyo sa magandang unibersidad. Kung makwento ka at maabilidad sa buhay, ikaw ay matalino.
 
Ngunit sa ating ebanghelyo, iba ang kahulugan ng pagiging matalino. Ayon sa ating Panginoon, may dalawang katangian ang pagiging matalino sa mata ng Diyos: ANG PAKIKINIG SA SALITA NG DIYOS AT PAGSASABUHAY NITO. Kaya’t ang tanong ngayon. Matalino ka ba talaga? Anong katalinuhan ba ang tunay na talino? Sa mata ng Diyos o sa mata ng tao?
 
Hinahanap ng tunay na matalino ang mga bagay na tumatagal, matatag, masasandalan at makakapitan. Alam ng tunay na matalino na hindi nagtatagal ang talino sa mundong ito. Sa ating pagtanda, nagiging ulyanin na tayo. Ang anumang laman ng ating utak ay unti-unting nawawala sa ating pagtanda. Kaya’t kung ito ang ating hinahanap, tiyak na mabibigo tayo. At masasabi nating hndi tayo naging tunay na matalino.
 
ANG MGA MANGMANG. Ang akala ng marami, sapat na ang maging Kristiyano upang maligtas. Ngunit sinabi ng Panginoon sa ating ebanghelyo, “Hindi lahat ng tumatawag sa akin, ‘Panginoon, Panginoon,’ ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit.” (Mateo 7:7). HIndi sila naging matalino. Naging mangmang sila sa paghahanap ng tunay na yaman ng buhay.
 
ANG TUNAY NA MATALINO. Kaya’t upang ituwid ang ating kamangmangan, tinuruan tayo ni Hesus ng dapat gawin. Para sa Diyos, ang TUNAY NA MATALINO AY NAKIKINIG SA SALITA NG DIYOS AT ISINASABUHAY ITO. Hindi sapat ang pagkikinig lamang. Naroon ang hamon na isabuhay ang Salita ng Diyos. Sapagkat nasa SALITA NG DIYOS ANG TUNAY NA KARUNUNGAN.
 
Sa Salita ng Diyos, pinatatalino ang ating puso at hindi lamang ang isip. Pinapalawak ng Salita ng Diyos ang ating makitid na pananaw sa buhay. Sa pamamagitan ng alita ng Diyos, nakikita natin ang mga bagay na kumukupas at hindi kumukupas. Nauunawaan natin na lahat ng bagay sa mundong ito ay nagbabago, nawawasak, nauubos, nananakaw, napapanis, pinagsasawaan, at nalalaos. Ang Salita ng Diyos lamang ang hindi nagbabago at kumukupas. Kaya’t ang tanong, PINAKIKINGGAN MO BA ANG SALITA NG DIYOS AT ISINASABUHAY? ANG SALITA NG DIYOS BA ANG PUNDASYON NG IYONG BUHAY? Dito nakikita ang tunay na matalino.
 
NASA PUNDASYON ANG SOLUSYON. Upang mapalalim pa ang punto ng ebanghelyo. BInanggit ni Hesus ang halaga ng pagkakaroon ng matatag na pundasyon ng isang bahay. Bilang isang karpintero, alam ni Hesus na nasa MATIBAY NA PUNDASYON ANG MATATAG NA BAHAY. Alam niyang dapat maging handa ang bahay sa pagdating ng kalamidad. Nararapat itong nakatayo sa bato, hindi sa buhangin. “Umulan nang malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato.” (Mateo 7:25).
Sa pagpapagawa ng bahay, ang binibigyan natin ng halaga ay ang desensyo at aestetic. Dapat magandang tingnan! Dapat mapapa-wow ka! Nais nating maging maganda sa paningin ng tao. Pinag-iisipan natin ang kulay nito, kahoy ba o semento, ilang kwarto meron, nasaan ang kusina, sala, tulugan at garahe. Ngunit hindi natin iniisip ang katatagan ng pundasyon. HIndi tayo matalino. Kaya’t may mga magagandang bahay ang madaling masira ng bagyo at lindol. Sapagkat mahina ang pundasyon. Kaya’t nasasayang lahat ng ginastos at ipinundar natin. Nasa pundasyon ang ganda ng isang bahay, wala sa aesthetic at kisig ng bahay.
 
Sa panahon ng pandemya, nakita natin kung paanong bumagsak ang isang matatag na ekonomiya ng mundo. Maraming mga tao ang naguluhan, nabulabog at nagkaroon ng malalim na isyu sa buhay. Maraming nagduda sa kapangyarihan ng Diyos. Subalit nanatiling matatag ang taong may malalim na ugnayan sa Diyos. Kaya’t dumating man ang bagyo o pandemya, matatag ang kanilang pundasyon sa buhay.
 
DIYOS LAMANG. Nasa matibay na pundasyon ang matatag na at masayang buhay. Diyos lamang at wala ng iba. Huwag ubusin ang ating panahon, talento at kayamanan sa mga bagay na lumilipas. Bigyan ng tuon ang mga bagay na hindi lumilipas at mga bagay na makalangit. Wala sa paramihan ng pera, titulo, tropeo, karangalan, kasikatan, posisyon o kapangyarihan ang pundasyon ng mabuting buhay. Ito ay nasa PAKIKINIG AT PAGSASABUHAY NG SALITA NG DIYOS. Si Hesus ang ating sandigan na hindi magigiba. Sa Kanya natin ituon ang ating puso, isip at lakas. Kung malinaw sa iyo ang katotohanang ito, ikaw ay isang taong tunay na matalino.
 
– Fr. Willy M. Samson, SJ
 
——-
Disyembre 3, 2020 – Huwebes
Ebanghelyo: Mateo 7: 21, 24-27
 
 
 

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.