parallax background

Nakakakita ka ba?

Ang Tunay na Matalino
December 3, 2020
Saan Ka Humuhugot ng Lakas?
December 5, 2020
PITIK-BULAG: Nakakakita ka ba?
 
Tungkol sa pagkakaroon nang malalim na pananampalataya ang ating ebanghelyo ngayon. Ito’y kwento ng dalawang masigasig na bulag. Walang sinuman ang makapipigil sa kanila. Nais nilang makakita. Nais nilang gumaling. At alam nila kung sino ang maari nilang lapitan. Kaya’t gagawin upang mapalapit kay Hesus. HIndi man nila nakikita si Hesus, tagos sa buto ang kanilang pananalig sa Kanya. Buo ang kanilang pananalig kay Hesus. Kaya’t hindi man sila pinakinggan ni Hesus sa simula, sinundan pa rin nila si Hesus hanggang sa makuha nila ang kanyang atensiyon. Sa huling pagtutuos, ang kanilang “Never surrender spirit” ang nagpagaling sa kanila.
 
HINDI SILA BULAG. Pisika na bulag ang dalawang lalaki. Ngunit dahil sa kanilang pananampalataya, hindi sila tunay na bulag. Nakita nila si Hesus bilang Mesiyas. Natagpuan nila ang tunay na manliligtas, kaya’t gagawin nila ang lahat upang mapalapit sa kanya.
 
Nagpakita ang dalawang bulag nang malalim na pananalig. Nakita ito ni Hesus, kaya’t sila’y pinagaling niya. Suriin natin ang mga tanda ng kanilang pananalig at matuto sa kanila:
 
1. BUMUNTOT KAY HESUS. Sinundan nila si Hesus saan man siya magpunta. Hindi nila tinantanan si Hesus. Hindi man sila makakita, ginamit nila ang kanilang pandinig upang sundan si Hesus. Ginagamit mo ba ang iyong PANDINIG upang sundan si Hesus?
 
2. SUMIGAW KA SA DAAN. Alam ng dalawang bulag na maraming nais lumapit kay Hesus, kaya’t sumigaw sila upang makuha ang kanyang atensiyon. HIndi nila inalintana ang sasabihin ng iba. Handa silang mahusgahan at mapagalitan sa kanilang pagsigaw. Isinisigaw mo ba ang iyong pananalig sa Diyos?
 
3. IPAHAYAG MO ANG KATOTOHANAN. Isinigaw ng dalawa ang kanilang pagkakakilala kay Hesus bilang Mesiyas. Naroon ang posibilidad na sila’y hatulan ng mga Pariseo, ngunit handa nilang paninindigan ang kanilang paniniwala. Inusig ka na ba ng iba dahil sa iyong pananalig sa Diyos? O natatakot kang ipahayag si Hesus sa iba?
 
4. HUMILING SILA NG HABAG. Alam nila na hindi sila karapat-dapat bigyan ng tuon ni Hesus. Kaya’t habag ang kanilang hiningi. Na mabigyan man lang sila ng kaunting panahon ni Hesus. HIndi sila pinansin ni Hesus, ngunit hindi ito naging dahilan upang sumuko sila. Sinundan pa rin nila si Hesus.
 
5. IBINIGAY NILA ANG KANILANG OO KAY HESUS. Tinanong sila ni Hesus, “Naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo?” Isang matamis na Oo ang kanilang binitawan. Sapat na ito upang gumaling at makakitang muli. Mabilis ka bang magbitaw ng OO sa Diyos?
 
Sa panahon ng pandemya, marami ang unti-unting binubulag ng takot, pagkadismaya at kawalan ng pananampalataya. Kaya’t hindi na natin nakikita ang presensiya ng Diyos. Hinahamon tayo ngayon na muling MAGTAYA SA ATING PANGINOON. Hanapin mo siya. Pagkatiwalaan mo ang kalooban niya. Sundin mo ang kanyang kalooban, kahit hindi mo ito maunawaan. Huwag kang matakot na ipahayag ang pag-ibig ng Diyos. Huwag kang panghinaan ng loob kung tila bingi ang Diyos sa iyong panalangin. Sinusubok ka niya. Sinusukat niya kung hanggan saan ang iyong pagtataya. Matuto tayo sa dalawang bulag. Hindi sila sumuko. Sinundan nila si Hesus. Sa bandang huli, pinagaling sila ni Hesus dahil sa kanilang pagtitiyaga at hiindi pagsuko.
 
Hindi bulag ang dalawa. Nakita nila ang nais nila. Mas bulag tayo, dahil hindi natin alam ang mahalaga sa ating buhay.
 
Balikan natin ang kanta ni Fredie Aguilar tungkol sa bulag, pipi at bingi …
 
“Di nalalayo sa ‘yo ang tunay na mundo
Marami sa ami’y nabubuhay nang tulad mo
‘Di makita, ‘di madinig, minsa’y nauutal
Patungo sa hinahangad na BUHAY NA BANAL.”
 
Ang banal na daan ang ating dapat hanapin. Bulag tayo kung hindi Diyos ang ating hanap sa buhay. Ang isang taong nananampalataya, nakikita niya ang kahalagan ni Hesus sa kanyang buhay bilang manliligtas. Kaya’t gagawin niya ang lahat upang mapalapit kay Hesus.
 
Ikaw? Nakita mo ba ang dapat mong makita? Nakita mo na ba si Hesus? Kung Oo ang tugon mo, tapos na ang iyong pagkabulag. Tapos na rin ang iyong paghahanap.
 
– Fr. Willy M. Samson, SJ
 
——-
Disyembre 4, 2020 – Biyernes
Ebanghelyo: Mateo 9: 27-31
 
 
 
 

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.