parallax background

Extra-Oil, Extra-Faith

Money is Not the Problem, It’s Us.
November 7, 2020
Bangon, Oragon!
November 9, 2020
PITIK-BULAG: Extra-Oil, Extra-Faith
 
Gulatan din ang buhay. May mga bagay na hindi natin inaasahan na bigla na lang dumadating tulad ng pandemic. May mga bagay na matagal na nating hinihintay, ngunit hindi naman dumarating., tulad ng paghihintay natin sa vaccine na gamot sa Covid.
 
Sa ating ebanghelyo ngayon, naroon ang dalawang elemento sa paghihintay … ang PAGKA-ANTALA AT PAGDATING NG BIGLAAN. Dalawang bagay na madalas gumulat sa atin. Kaya’t naroon ang tawag na LAGING MAGING HANDA … maging sa pagka-antala ng ating hinihintay o pagdating ng biglaan.
 
Sa ating pananampalataya, HINIHINTAY NATIN ANG PAGDATING NG ATING PANGINOON. Alam nating darating siya sa kanyang ikalawang pagbabalik. O di kaya nama’y sa ating kamatayan. Ngunit dahil sa wala namang nakakaalam ng kanyang pagdating at ng araw ng ating kamatayan, madalas nating tinutulugan ang katotohanan ng kanyang pagdating at ng kamatayan. Kaya’t madalas, HINDI TAYO HANDA.
 
Ngunit magandang bigyan din ng tuon ang isang PAGDATING NG ATING PANGINOON NA MADALAS NATING KINALILIMUTAN. ITO ANG KANYANG PAGDATING SA ATING BUHAY ARAW-ARAW.
 
FACE TO FACE. Marami sa atin, ang hinihintay ang pagdating ng ating Panginoon sa harapan natin. Siya Mismo. Face to face. Ngunit mas madalas siyang dumating sa atin sa IBANG ANYO AT PAGPAPAKITA. Face to face din, pero hindi si Hesus mismo. Kundi ang ating kapwa na nangangailangan ng tulong, gabay, kaibigay, pagpapatawad at pag-ibig. Dito tayo madalas hindi handa. Hindi natin nakikita ang Diyos sa ating kapwa. O maging sa ating kapaligiran o kalikasan. Wala tayong mata na makita ang DIYOS SA LAHAT NG BAGAY. Kaya’t binanggit ng ating Panginoon sa huling paghuhukom, “Kung anong ginawa mo sa pinakamaliit mong kapatid, ito’y ginawa mo sa akin.” (Mateo 25:40).
 
EXTRA NA LANGIS. Binanggit ng ating ebanghelyo ang extra-langis na dala-dala ng 5 matatalinong dalaga. Tunay na matalino ang limang dalaga, sapagkat inasahan na nila ang posibleng pagka-antala ng lalaking ikakasal. Kaya’t nang dumating ang ikakasal, hindi sila natakot na maubusan ng langis. Handa sila. May extra sila. Humingi ang limang hangal na babae, ngunit hindi sila binigyan. Selfish? Hindi po. Dahil hindi maaring ibahagi ang mga sumusunod na langis na tinutukoy ng ebanghelyo:
 
1. Langis ng Banal na Espiritu
2. Langis ng Pag-ibig
3. Langis ng Pagpapatawad
4. Langis ng Pananampalataya
5. Langis ng Pag-asa
 
Sa mga Heswitang Relihiyoso, ang tawag namin dito ay MAGIS, na ang kahulugan ay EXTRA or MORE. Sa isang taong marunog o nagmamahal, hindi sapat ang REGULAR O OKAY NA IYAN O PWEDE NA IYAN. Kung tunay kang nagmamahal, laging may DAGDAG O SOBRA O BONUS. Hindi nakukuntento sa kung anong meron lang. Extra pasensiya, extra tiyaga, extra pag-ibig at extra mile.
 
Kaya’t kung mayroon mang pagkaantala sa paghihintay sa pagdating ng Diyos, hindi nababagabag, hindi natatakot. Dahil laging may extra oil.
 
Ikaw, sa buhay mo, marunong ka bang magdagdag? Maraming ka bang extr oil? Nakikita mo ba ang Diyos sa kapwa mo?
 
– Fr. Willy M. Samson, SJ
 
——–
Nobyembre 8, 2020 – Linggo
Ebanghelyo: Mateo 25: 1-13
 

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.