parallax background

Hindi Ka si Superman at Wonder Woman.

Kabisoteng Puso.
April 5, 2021
Tapatan Tayo.
April 5, 2021
PITIK-BULAG: Hindi Ka si Superman at Wonder Woman.
 
Ngayon ay Mierkules ng Abo, ang simula ng Kuwaresma. Ang apatnapung araw ng Kuwaresma ay panahon upang huminto, humakbang ng pabalik at magmumuni-muni sa kalagayan ng ating sarili sa harapan ng Diyos. Panahon din ito upang alalahanin natin ang kung sino tayo, ang tunay nating kalagayan at kung saan magtatapos ang lahat.
 
Sa araw na ito, muling malalagyan ng abo ang ating mga ulo. Maririnig na naman natin ang mga katagang, “Sa abo ka nanggaling, sa abo ka babalik.” O di kaya’y “Talikdan ang iyong mga kasalanan at manalig sa ebanghelyo.”
 
ISANG SAMPAL UPANG MAGISING. Sa totoo lang, mas may sampal at kirot sa puso ang unang salita, “Sa abo ka nanggaling, sa abo ka babalik.” Umaalingawngaw sa mga salitang ito ang isang katotohanan …. MAMAMATAY KA RIN. Isang katotohanang madalas nating makalimutan kung tayo’y bata pa, walang sakit, o natutulog tayo sa pera, o tayo’y nasa posisyon ng makapangyarihan o tayo’y sikat na sikat. Natatabunan ng kinang ng materyal na bagay at bango ng katanyagan at kapangyarihan ang katotohanan na hindi tayo diyos. Tao tayo. Galing sa abo at babalik sa abo. Isang katotohanang nakalimutan ng ating unang magulang sa paraiso nang matukso silang kainin ang pinagbabawal na prutas. Madalas, kinakailangan pang magkasakit, mawalan ng pera, tumanda, mapahiya at manghina upang magising sa katotohanan na tayo’y limitado, useless at nilalang lamang. Hindi tayo diyos. Huwag sumandal sa pera, kapangyarihan at katanyagan. Lumilipas ang lahat. Wala tayong mapanghahawakan. Mamatay din tayo, kaya’t naroon ang hamon na gumising at manumbalik sa Diyos na gumawa sa atin. HIndi ka si Superman at si Wonder Woman.
 
MAMAMATAY DIN TAYO. Isang bagay na dapat nating tandaan, kaya’t sa ulo inilalagay ang abo upang tandaan natin ito at isa-ulo. Ang Diyos ang ating dapat hanapin. Ang Diyos ang dapat nating papurihan. Huwag nating sayangin ang iisang buhay na bigay ng Poong Maykapal. Gamitin ng tama. Bigay ng Diyos ang buhay, huwag nating sayangin. Tahakin natin ang daan ng kabanalan. Huwag maging tanga. Hanapin natin ang kaluwalhatian ng Diyos, huwag ang ating kaluwalhatian.
 
LAYUNIN NG KUWARESMA. Sa panahon ng Kuwaresma, hilingin natin sa Diyos na makamit natin ang mga sumusunod:
 
1. Aminin na tayo’y galing sa Diyos at babalik sa Diyos.
 
2. Mamulat na hindi tayo Diyos. Mamatay din tayo.
 
3. Aminin na tayo’y makasalanan. Naging makasarili tayo. Kaya’t kailangan nating magsisi at talikdan ang ating mga kasalanan.
 
4. At muling yakapin ang misyon na magmahal at maglingkod.
 
TATLONG KILOS NG PAGBABAGO. Sa ating ebanghelyo ngayon, nagbigay ang ating Panginoon ng tatlong mahahalagang bagay na dapat gawin sa panahon ng Kuwaresma. Ang layunin nito’y linisin ang ating puso sa anumang makasariling motibasyon na dala-dala natin. Diyos lamang at wala ng iba. ito ang ating adhikain. Ito ang dapat naisin ng ating puso.
 
1. MAGBIGAY NG SARILI. Hindi lamang limos ang nararapat nating gawin, kundi magbigay ng ating sarili sa iba. Hindi likas sa atin ang maging makasarili. Nilikha tayo ng Diyos na kawangis niya, kaya’t mas likas sa atin ang maging mabuti. Sa pagbibigay, ibinabalik natin sa ating sarili kung sino tayo: Mga Anak tayo ng Pag-ibig.
 
2. MANALANGIN NG TAHIMIK. Tayo’y mga anak ng Diyos. Sa pananalangin, inaamin natin ang ating pangangailangan sa Diyos. Na tayo’y alabok o abo lamang kung wala ang Diyos są ating buhay. Sa pananalangin, natututo nating pakinggan ang kanyang kalooban, at hindi ang pagnanasa ng ating makasalanang sarili. Sa pananalangin, nakikita natin ang ating tunay na sarili.
 
3. MAG-AYUNO. Ayaw natin ng nahihirapan. Lagi nating hinahanap ang magbibigay ng ginhawa sa ating sarili. Dahil dito, mas pinahahalagahan natin ang ating pangangailangan, kaysa sa kailangan ng ibang tao. Nagiging makasarili tayo, at ito’y humahantong sa pagyapak ng dangal ng iba, makuha lamang natin ang ating gusto o tawag ng laman.
 
Sa pag-aayuno, kinakalaban natin ang tukso ng laman na nag-uudyok sa atin na maging makasarili. Sa pag-aayuno, ibinabalik natin sa ating sarili ang kapangyarhan na manaig laban sa tawag ng laman. Hindi tayo hayop na ang ating instinct to survive lamang ang sinusunod. Tao tayo, nasa atin ang instinct to love.
 
ILIHIM MO, HUWAG MONG IBANDERA. Nakatutuwa na sa ebanghelyo ngayon, paulit-ulit na sinabi ni Hesus ang halaga ang paglilihim ng ating pagbibigay, pananalangin at pag-aayuno. Nais ni Hesus na maging puro o wagas ang ating motibasyon sa ating paggawa ng mabuti, pananalangin, at pag-aayuno. Kaya’t nais niya na sa inyong dalawa na lang. Huwag nang ibandera. Huwag nang hanapin ang papuri ng iba. Pasayahin mo ang Diyos. Huwag ang sarili dahil sa papuri ng iba.
 
ANG PANDEMYA BILANG KUWARESMA. Ang panahon ng pandemya ay isang mahabang panahon ng Kuwaresma. Winasak ng pandemya ang lahat ng paglago ng ating mundo. Winasak din ng pandemya ang mga makamundong pangarap natin. Nalagay tayo sa isang katayuan na namulat tayo sa katotohanan na wala tayong mapanghahawakan są mundong ito. Lahat ay fragile at temporary. Walang permanente. Diyos lamang ang permanente sa mundong ito.
 
PAG-ASA SA PANAHON NG KUWARESMA. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Upang maibalik natin sa dating ayos ang mundong punung-puno ng kaguluhan, takot, kawalan ng pag-asa at karamdaman, ang pananangin, pagbibigayan at pag-aayuno ang tanging solusyon. Hanapin natin ang ating tunay sa sarili sa panahon ng Kuwaresma. Anak tayo ng Diyos, hindi ng laman. Nasa atin ang kakayahang umibig, hindi ang pagiging makasarili lamang. Tinatawag tayong talikdan ang ating mga kasalanan, at mabuhay sa kabanalan. HIndi tayo superman at wonder woman, mamatay din tayo. Kaya’t Diyos ang dapat panghawakan.
 
– Pitik-Bulag
 
——-
Pebrero 17, 2021 – Mierkules ng Abo
Ebanghelyo: Mateo 6: 1-6, 16-18.

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.