Huwag Mainip, Patuloy na Manalig.

Things to Do While on Quarantine
April 5, 2021
Ipagpag ang Takot, Magpakatatag.
April 5, 2021
PITIK-BULAG: Huwag Mainip, Patuloy na Manalig.
 
Sa ating unang pagbasa ngayon (Bilang 21:4-9), ang paglalakbay ng mga Israelita sa diserto ang ating matutunghayan. Sila’y patungong lupang pangako. Inabot sila ng pagka-inip sa kanilang mahaba at paikot-ikot na paglalakad sa disyerto. Dahil dito, nagsimula silang magreklamo at magkumpara ng kanilang buhay noong nasa Ehipto pa sila at sa kanilang buhay sa disyerto. Sinisi nila si Moises sa pagdadala sa kanila sa disyerto at pinagdudahan ang Diyos.
 
TUKLAW NG AHAS. Upang mamulat ang mga Israelita sa kanilang kakulangan ng pagtitiwala sa Diyos, nagpadala ang Diyos ng mga ahas at sila’y tinuklaw. Sa bingit ng kamatayan, pinagsisihan nila ang kanilang kasalanan at humingi ng kapatawaran sa Diyos.
 
PAGLALAKBAY PAPALOOB. Isang paglalakbay din ang nagaganap sa atin ngayon sa panahon ng pandemya. Ito’y isang paglalakbay PAPALOOB. Pakiramdam natin ay paikot-ikot na lang ang ating buhay ngayon. Pagod na tayo. Minsan, hindi na natin alam kung anong petsa at araw ngayon. GABI AT ARAW NA LAMANG. Hindi natin alam kung kailan matatapos ang krisis na ito. At hIndi natin alam kung kailan tayo makababalik sa normal na pamumuhay. Dahil dito, maraming tao ang nawawalan na ng pag-asa at saya sa buhay.
 
KAGAT NG AHAS. Tulad ng mga Israelita, tayo’y inabot na rin ng PAGKA-INIP. Marami sa atin ang nagsimula ng magreklamo at mawalan ng pag-asa. Nawawalan na tayo ng pananalig sa Diyos. At unti-unti, ang KAMANDAG NG TAKOT, PAGKABAHALA, KALUNGKUTAN, AT KAWALAN NG PAG-ASA ay unti-unting pumapasok sa ating mga isip at puso. Tulad ng mga Israelita, unti-unting pinapatay ng pandemya ang ating pananampalataya at pag-asa.
 
HUWAG MATAKOT. Hindi natutulog ang Diyos. Hindi Siya nagpapabaya. Binigyan niya ng solusyon si Moises sa kamandag ng kamatayan. Inutusan niya si Moises na gumawa ng isang tansong ahas at inilagay sa dulo ng isang mahabang patpat. Ang sinumang tumingin sa ahas ay gumaling.
 
KAY HESUS TUMINGIN. Sa ating ebanghelyo ngayon (Juan 8:21-30), si Hesus na nakabayubay sa krus ang gamot sa ating Krisis. Ang sinumang tumigin sa kanya ay hindi mamatay. Manalig tayo sa Diyos. Ngayong umaga, ituon natin ang ating mga mata kay Hesus na nakapako sa krus. Iwaksi natin ang anumang takot at alalahanin. At pagkatapos, nawa’y ang ating pagtingin kay Hesus na nakabayubay sa krus, ay MAGBUNGA NAWA NG ISANG IMBITASYON NA MAGLINGKOD DIN SA ATING KAPWA.
 
LAGANAP ANG KAMANDAG NG DILIM. Laganap na ang kamandag ng takot, pangamba, negatibong isip, kagutuman, kawalan ng pag-asa at kadiliman. Ituon natin ang ating mga mata kay Hesus, ang magliligtas sa atin sa krisis na ito. Magwawakas din ang kadilimang ito. Ngunit huwag tayong padala sa tukso ng pagkainip, pagdududa at kawalan ng pananampalataya. Tayo ay inaanyayahan ng ating Diyos na maging matatag. Huwag lubayan ang pagdarasal. Tumulong sa nagugutom. Magbigay ng pag-asa. Huwag mainip. Manalig sa Diyos na may alam ng lahat. Hindi niya tayo pababayaan.
 
GAMOT SA KAMANDAG. Ituon natin ang ating mga mata sa Diyos. Pakinggan natin ang kanyang tawag na paglingkuran ang kapwa at maging mulat sa pangangailangan ng iba. Ituon natin ang ating mga mata mga grasya ng pandemya. Nariyan lang yan. Ituon natin ang ating mga mata sa Krus … na nag-aanyaya sa atin na mag-alay din ng buhay sa iba. Narito ang ating kagalingan. Nasa Krus ang kagalingan … sa isang Diyos na pinili tayong ibigin sa likod ng ating pagkukulang. Nawa’y tularan natin siya tungo sa ating kaligtasan at kagalingan ng ating kaluluwa.
 
– Pitik-Bulag
 
———
Marso 23, 2021 – Martes
Ebanghelyo: Juan 8: 21-30

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.