Biyaya ang Lahat.

Huwag Ikahon ang Diyos.
April 15, 2021
Crossing to the Other Side.
April 17, 2021
PITIK-BULAG: Biyaya ang Lahat.
 
Ngayong maraming nagugutom sa ating bayan, masarap balikan ang panahon na sagana tayo sa lahat. Sanay tayong nag-iiwan ng tirang pagkain sa plato. Hindi tayo noon nanghihinayang sa mga napapanis na pagkain, lalo na ng kanin. Kung makapagsasalita lamang ang mga tirang pagkain sa hapag-kainan, tiyak na mabibingi tayo sa kanilang mga hagulgol, himutok at hinagpis. Hindi na kasi tayo nanghihinayang na magtapon ng pagkain. Takaw mata ba tayo o hindi natin nakikita na BIYAYA ANG LAHAT? Lalo na ang mga tira o sobrang pagkain. Sanay tayong kumuha ng maraming pagkain at magtira. Wala ng kurot sa ating puso sa tuwing nagtatapon tayo ng pagkain. Ngunit sa kalagayan natin ngayon, mahirap man o mayaman, damang-dama natin ang kahirapan sa pagkain.
 
Noon, ikaw ba’y nalulungkot sa tuwing may nakikita kang tirang pagkain na iniwan sa restaurant? O baka hindi mo na rin ito pinapansin?
 
Noon, ikaw ba’y madalas mag-iwan ng kanin o ulam sa tuwing may handaan? Sabay sabi, “Hindi ko na kaya, busog na ako.”
 
Noon, ikaw ba’y nag-aalala sa iyong timbang? Kaya’t sanay kang magtapon ng kanin. Sabay sabi, “Ayokong tumaba. Diet ako.”
 
Noon, ikaw ba’y nagpapabalot pa ng tirang pagkain sa restaurant? O hindi mo ito nakagawian dahil wala kang aso o pusa. At dahil ayaw mo ring kumain ng tira.
 
Noon, ikaw ba’y madalas mabulukan ng pagkain sa refrigerator? Gaano ka kadalas magtapon ng pagkain? Gaano ka kadalas mapanisan ng lumang kanin? Gaano mo kadalas isipin na ang bawat butil ng kanin ay biyayang galing sa Diyos? Kaya’t dapat na paka-ingatan.
 
Noon, iniisip kasi natin, madami namang pagkain. Sobra-sobra. Umaapaw ang pagkain sa handaan o sa buffet table. Hindi pa naman nagugutom ang Pilipinas. Kaya’t okay lang magtira o magtapon ng pagkain. Kaya’t wala tayong tiyaga na simutin ang natitirang laman sa mabutong manok o matinik na isda. O higupin ang natitirang sabaw ng tinola. O ubusin ang natitirang juice o tubig sa baso. O ubusin ang saging na ating nang kinagatan. Sa isip-isip natin, marami namang sobra.
 
Kaya nga ang tanong, kinakailangan pa ba nating dumaas sa isang krisis upang maunawaan na napakapalad natin noon? Na dahil sa sagana tayo sa lahat, naging pabaya tayo at maaksaya. Hindi na natin nakita na ang lahat ay biyaya. Ang lahat ay banal. Lahat ay ginagawa ng Diyos … maging ang tira, mumo o butil?
 
Ang ating Diyos ay Diyos ng kasaganahan. Siya ang pinagmumulan ng lahat. Ngunit paano ba mag-isip ng Diyos? Paano ba niya pinahahalagahan ang bawat biyayang kanyang ginawa? HINDI MAAKSAYA ANG DIYOS. WALA SA KANYANG UGALI ANG MAGTAPON SA LIKOD NG KASAGANAHAN. ANG BAWAT NILALANG O BAGAY AY BIYAYA, kaya’t dapat lang na pahalagahan at ingatan.
 
Sa ating ebanghelyo, nang matapos magpakain si Hesus ng limang libong tao, agad-agad niyang inutusan ang mga disipulo na ipunin ang lahat ng natirang tinapay at isda (Juan 6:12). Labindalawang malalaking basket ang kanilang natipon. Kakatwa, si Hesus na nagpakain ng limang-libong tao, naisipan pa niyang tipunin ang lahat ng tira. Alam niya – ang bawat butil, mumo o tirang pagkain ay biyaya mula sa langit. Hindi dapat magtira. Hindi dapat magtapon. Hindi dapat magsayang. Hindi dapat mabulok o mapanis. Sapagkat mahalaga sa mata ng Diyos ang bawat pagkain na nasa ating harapan.
 
Ngayong panahon ng krisis, damang-damang natin ang tag-gutom. Ang dating supermarket o grocery na maluwag, kinakailangan mong umubos ng oras upang bumili lamang ng mga basic food items. O di kaya’y kinakailangan mo pang magkaroon ng food stub, upang makaroon ng daalwang kilong bigas.
 
Noon, sa likod ng kasaganahan, hindi tayo natutong magtipid o mag-alaga ng mga tirang pagkain. Hindi tayo natutong magbahagi o magbigay sa kapwa na nagugutom.
 
Kaya’t matapos man ang pandemyang ito o hindi, sa susunod mong almusal, tanghalian, hapunan at merienda, kumuha lamang ng sapat. Yung kaya mong ubusin. Yung hindi ka magtitira. At kung babalik ka, huwag kang kumuha ng sobra. Sabi nga ng mga nakakatanda, maraming nagugutom sa mundong ito, kayat huwag kang magsayang ng biyaya. Matuto ka ring magbigay. At higit sa lahat, gawin nating ugali na magpasalamat sa Diyos sa biyayang na harapan, maging anuman ito.
 
Nagpakain si Hesus ng limang-libong tao, at agad niyang inutusan ang mga disipulo na ipunin ang mga tira. Ang Diyos ay nagpapakain ng bilyong-bilyong tao ngayon, kaya’t inuutusan ka rin niya na huwag magtapon ng mga tira. Sapagkat sa panahon ng gutom, ang magtira ng pagkain o hindi natutong magbahagi sa iba ay isang malaking kasalanan.
 
Tandaan mo, lumuluha ang langit sa tuwing tayo’y nagtirira’t nagtatapon ng sobrang pagkain.
 
– Pitik-Bulag
 
MAG-ISIP-ISIP: Maliban sa pagkain, anong bagay ang madalas mong sinasayang? Panahon? Opportunidad? Pamilya? Lakas? Talento? Sa panahon ng pandemya, marami tayong panahon at opportunidad, saan mo ginagamit ang ito? Paano mo pinapalipas ang iyong maghapon? Sa mabuting bagay ba? O sa mga bagay na walang katuturan? Sa paggising sa umaga, paano mo pinaplano ang iyong araw?
 
———-
April 16, 2021 – Biyernes
Mabuting Balita: Juan 6: 1 – 15

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.