parallax background

Gumawa ng Langit, Huwag Impierno.

Operation Talipapa Demolition.
April 5, 2021
Malabong Mata.
April 5, 2021
PITIK-BULAG: Gumawa ng Langit, Huwag Impierno
 
Mas madaling maglakad sa ibabaw ng tubig,
kaysa sa magpatawad ng kapwa.
 
Mas madaıing kumain ng apoy at bubog,
kaysa kumain ng ating pride at magpatawad.
 
Mas madaling magtapon ng ginto sa dagat,
kaysa sa magtapon ng galit mula sa puso.
 
Mas madaling magparusa’t maghiganti,
kaysa sa magpatawad ng kapwa.
 
Madalas, ito ang ating nararamdaman. Hindi madaling magpagtawad. Mas madaling maghiganti at magkimkim ng galit.
 
Marahil ito rin ang naramdaman ni Pedro kaya’t nagtanong siya kung ilang beses dapat patawarin ang kapwa. Isang tanong na siya rin mismo ang nagbigay ng kasagutan. Pito! Ibig lagyan ni Pedro ng limitasyon ang pagpapatawad. Hindi niya gusto ang forever sa pagpapatawad. Nakakapagod magpatawad ng kapwa, lalo na sa mga taong hindi nagsisisi o walang pakialam o insensitibo.
 
Subalit mas pinalawak pa ni Hesus ang dami ng pagpapatawad. Hindi lamang pito, kundi “Hindi pitong beses, kundi pitumpung ulit na pito.” (Matthew 18:22). Ibig sabihin … countless, bottomless at forgive all you can. Walang limitasyon!
 
Anong dahilan? Saan nanggagaling si Hesus sa kanyang bagong utos na magpatawad ng walang limitasyon? Hindi ito isang suhestiyon sa atin, kundi isang utos mula sa Diyos. Hindi ito isang “kung gusto mo lang” kundi “ito ang nararapat gawin.”
 
Upang maunawaan ni Pedro ang dahilan nang kahalagahan ng pagpapatawad na walang limitasyon, inilahad ni Hesus ang talinghaga ng lingkod na hindi marunong magpatawad (Mateo 18:23-35).
 
Narito ang ilang aral mula sa talinghagang ito:
 
1. Ang Pagpapatawad ay Tugon ng Pasasalamat.
 
Sa talinghagang ito, hindi kayang bayaran ng alipin ang utang niya sa Hari ibigay man niya ang kanyang buhay. Ngunit pinatawad siya ng Hari ng walang kundisyon. Inaasahan ng Hari na gagawin din niya ito sa kanyang kapwa alipin, ngunit ipinakulong pa niya ang kapwa alipin na hindi nakabayad sa kanyang malilit na utang.
 
Hamon ng talinghaga na makita natin ang lalim at lawak ng pagpapatawad ng Diyos. At gawin din ito sa ating kapwa.
 
2. Ang Pagpapatawad ay Tugon ng Pag-ibig.
 
Malinaw na makasarili ang alipin dito. Humingi siya ng palugid sa kanyang utang. Nagulat siya sa kanyang nakamit … ang katubusan sa kanyang utang. Pag-ibig ang kanyang nakamit sa Hari dahi sa awa. Ngunit hindi niya binigyan ng kaunting awa man lamang ang kanyang kapwa alipin. Naging makasarili siya. Hindi siya marunong magmahal.
 
3. Ang Pagpapatawad ay Tugon ng Pagpapalaya.
 
Ang unang nakikinabang sa pagpapatawad ay ang taong nagpatawad. Pinalalaya niya ang kanyang sarili sa anumang mabibigat na damdamin na kanyang dala-dala, pati na ang galit at pagnanasang maghiganti. Kaya’t nais ni Hesus na magpatawad ng walang limitasyon, upang magkaroon din tayo ng walang katapusang oportunidad na maging maligaya sa buhay.
 
4. Ang Pagpapatawad ay Tugon ng Pagmamahal sa Sarili.
 
Sa tuwing hindi natin pinatatawad ang ating kapwa, pinarurusahan din natin ang ating sarili. Wala pang tao na lumigaya dahil pinili niyang huwag magpatawad. Kung nais natin ng kapayapaan sa puso, magpatawad ka.
 
5. Ang Pagpapatawad ay Tugon ng Pagiging Anak ng Diyos.
 
Bilang mga anak ng Diyos, naroon ang kanyang utos na magpatawad sa kapwa. HIndi hihilingin ng Diyos na magpatawad sa kapwa ng walang hanggan kung hindi natin kaya ito. Anak ka ng Diyos, kaya mo ito.
 
TANONG:
 
Nahihirapan ka bang magpatawad? Bakit?
Anong nararamdaman mo tuwing ikay ay pinatatawad ng iba?
Anong nararamdaman mo tuwing hindi ka nagpapatawad?
Anong nararamdaman mo tuwing nagpapatawad ka?
 
Sino sa buhay mo ang hindi mo mapatawad? Bakit?
Kung hirap ka, hilingin mo sa Diyos ang. biyaya na mapatawad ang kapwa mo.
 
WALANG IBANG GAMOT. Ang pagpapatawad ang tanging gamot sa pusong sugatan. Wala ng iba. Kaya’t naroon na lamang ang pagsasabi ni Hesus ng kahalagahang magpatawad ng walang hanggan. Hindi ibig ni Hesus na manatili tayong sugatan at nakapiit sa ating galit. Pagpapatawad ang solusyon, wala ng ibang paraan. Walang limitasyon ang nais ni Hesus sa pagpapatawad dahil hindi niya ibig na magkaroon ng limitasyon ang ating posibilidad na lumigaya at pumayapa sa mundong ito.
 
Kung hirap kang magpatawad, balikan kung paano ka pinatatawad ng Diyos nang madalas. HIndi utang na loob ang pagpapatawad. Ito’y kilos pasasalamat dahil pinatawad tayo ng Diyos. Subukan mo, magpatawad ka. Gumawa ka ng langit sa puso mo, huwag impierno.
 
– Pitik-Bulag
 
——–
Marso 9, 2021 – Martes
Ebanghelyo: Mateo 18: 21-35

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.