parallax background

Operation Talipapa Demolition.

Hindi Makatarungan Ang Diyos.
April 5, 2021
Gumawa ng Langit, Huwag Impierno.
April 5, 2021
PITIK-BULAG: Operation Talipapa Demolition.
 
Mahabang panahon ang aming ginugol sa paglalakbay mula Maynila patungo sa Manaoag. Kaya’t natuwa ako nang makita ko sa kalayuan ang Simbahan ng Manaoag. Malapit nang magsimula ang misa. Kaya’t sinabihan ko ang aking mga kasama na kaagad magpunta sa Simbahan. Ngunit nagulat ako nang dumating sa Simbahan. Wala ang aking mga kasama. Ako’y nalungkot nang malaman kong dumaan sila sa palengke upang mamili ng pasalubong. Inuna nila ang palengke, hindi ang simbahan.
 
DISTRAKSIYON. Marahil nalungkot din si Hesus nang makita niya ang kaganapan sa templo. Naging mistulang palengke ito sa dami ng nagtitinda ng kung anu-ano. Maingay. Magulo. Marumi. Matao. Napalibutan na ang templo ng vendor stalls. Nilamon ng talipapa ang templo. HIndi na templo ang pakay ng karamihan kundi ang palengke na mismo.
 
GALIT NG DIYOS. Ito ang ikinagalit ni Hesus nang makita niya ang nangyari sa bakuran ng templo. Maraming tao, ngunit ang palengke ang sadya, hindi ang templo. Ang palengke na ang naging sentro, hindi na ang templo.
 
Kaya’t kumuha si Hesus ng lubid at ginawa iyong panghagupit, at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, “Alisin ninyo rito ang mga iyan! Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking Ama!” (Juan 2:15-16).
 
ANG TEMPLO ANG SENTO, HINDI ANG PALENGKE. Mahaba ang pasensiya ni Hesus sa mga taong nagkasala. Ngunit madali siyang magalit kung ang templo ng Diyos ay hindi na iginagalang. Kaya’t giniba niya ang lahat ng maraming stalls. Ibig niyang ibalik sa templo ang karapatan na maging sentrong muli, hindi ang palengke. Diyos ang sento ng pagsamba, hindi ang materyal na bagay. Hindi pinahintulutang ni Hesus na maghari ang palengke sa Bahay ng kanyang Ama.
 
MAY PALENGKE SA ATING PUSO. Ito rin ang nagaganap sa ating puso. HInayaan na nating umusbong ang maraming mga vendors na nag-aalok sa atin ng kung anu-ano. Mga bagay na kumikinang, mga bagay na nakahahalina sa ating mata, mga batay na hindi natin matanggihan at gustung-gusto natin. Kaya’t hindi na natin napansin ang pagdami nito sa ating kalooban.
 
Nawala ang Diiyos bilang sentro ng ating buhay. At unti-unti, naging sento na ang materyal na bagay, maling pagpapahalaga, tukso ng kayamana, katanyagan at kapangyarihan. Kaya’t tulad ng isang talipapa, naging magulo na rin ang ating kalooban. Kaya’t hindi na natin marinig ang tinig ng Diyos. Ang tanging naririnig natin … “Bili kayo, bili kayo. Maganda po ito para sa iyo.”
 
INORDINATE ATTACHEMENTS. Kay San Ignacio de Loyola, mahalaga na maging mulat sa mga iba’t-ibang inordinate attachments sa buhay. Mga bagay na unti-unting kumuhuha ng puwang sa puso natin. At dahil hindi natin binantayan ang pagdating sa buhay natin, dahan-dahan lumalakas ang kanilang impluwensiya sa atin. Unti-unti, kumukuha na sila nang espasyo sa puso natin, hanggang hindi na natin marinig ang tinig ng Diyos. Naghari na ang palengke sa ating puso.
 
BIGYAN NG PANGALAN. Kaya’t naroon ang hamon ni San Ignacio na bigyan ng pangalan ang mga inordinate attachements at paboritong kasalananan natin, sapagkat hinahadlangan nito ang tinig ng Diyos. Madali na tayong maakit s sa tukso ng mundo, sa tukso ng palengke na nagbebenta ng mga makamundong bagay.
 
OPERATION TALIPAPA DEMOLITION. Panahon na upang alisin sa ating puso ang lahat ng illegal vendor stalls na nakapasok sa puso natin. Gibain. Paalisin. Linisin ang puso. Gawin nating muli ang templo bilang sentro ng puso natin. Upang muli nating marinig ang tinig ng Diyos.
 
Anong ang mga inordinate attachments na dapat mong i-demolish? Kuwaresma na. Panahon na upang linisin ang puso. Operation demolition ng mga inordinate attachments.
 
ANG DAPAT MANATILI SA PUSO. Upang maging malinaw sa lahat ang tunay na mahalaga. Giniba ni Hesus ang palengke sa tabi ng templo. Ibinalik niya sa Diyos ang posisyon bilang sentro ng pananamapalataya. At upang ilagay ni Hesus ang kanyang sarili bilang sentro ng pananampalataya, binigkas niya ang mga sumusunod na salita:
 
“Gibain ninyo ang Templong ito, at sa loob ng tatlong araw ay muli ko itong itatayo.” (Juan 2:19). Ang tinutukoy ni Hesus dito ay ang kanyang sarili.
 
Bigyan natin ng halaga ang mga bagay na makalangit. Hindi ito lumilipas. Huwag nating bigyan tuon ang palengke ng mundo. Hindi ito nagtatagal.
 
Ang Diyos ang mahalaga sa buhay. Sa Kanya natin itutok ang ating buhay, lakas at panahon. Nalalaos ang anumang ibinebenta ng mundo. Ngunit hindi ang Mabuting Balita na ibinebenta ni Hesus. Ito’y nagdudulot ng buhay na walang hanggan. Si Hesus ang ating tunguhin at hanapin, huwag ang palengke ng mundo.
 
“Kaya’t nang si Hesus ay muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito, at sila’y naniwala sa kasulatan at sa sinabi ni Jesus.” (Juan 2:22)
 
– Pitik-Bulag
 
——
Marso 7, 2021 – Ika-3 Linggo ng Kuwaresma
Ebanghelyo: Juan 2: 13-25

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.