parallax background

Isang Tasang Pag-ibig

Make My Heart Your Dwelling Place
July 13, 2020
Aim for Magis, Aim for More
July 14, 2020
PITIK-BULAG: Isang Tasang Pag-ibig
 
“Tandaan ninyo: sinumang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliliit na ito dahil sa siya’y alagad ko, siya’y tiyak na tatanggap ng gantimpala.” – Mateo 10:42
 
Madalas nating minamaliit ang maliit. Kaya’t tinatawanan natin ang maliit na donasyon. Nahihiya nating ipagmalaki ang ating mga maliliit na talento. Hindi tayo excited na maging kaibigan ang mga maliliit o simpleng tao. Ayaw natin ng barya o sinsilyo. Wala itong halaga. Hindi natin gusto na maliit lamang ang tubo. O naiinis tayo kung maliit ang bunga ng ating pinagpaguran.
 
Ngunit hindi natin na nakikita na nakakapuwing ang maliit. Na cute ang maliliit. Na maliliit na butil ang bigas na kinakain natin araw-araw. Na ang paborito mong pandesal ay galing sa maliliit na butil ng trigo. Palibhasa, nasanay na tayong maghanap ng malaking bagay, nang malaking sweldo, nang malaking regalo, nang malaking pagdiriwang, nang malaking donasyon, ng engrandeng pagdiriwang at malaking grasya na bigay ng Diyos. Ayaw natin ang mailt. Minamaliit natin ang maliit.
 
Dahil sa ating paghahanap sa malalaking bagay o grasya. Hindi tuloy natin nakikita ang biyayang nakatago sa maliliit na bagay. Hindi natin nauunawaan na ang mga simpleng bagay ang nagpapaikot, nagpapagalaw at bumubuhay sa ating mundo. Hindi natin nakita na ang Diyos ay nagpapamudmod ng biyaya sa mga maliliit na bagay. Sapagkat ang mata natin ay nakatingin lamang sa malalaking bagay.
 
Nasa simpleng gawain ang tunay na pag-ibig. Sa maliliit na kabutihan … sa ordinaryong araw … dito natin masusukat at makikita ang tunay na nagmamahal. Hindi maliit ang mailt, kung ito’y punung-puno ng pag-ibig. Hindi malaki ang malaki, kung ito’y hungkag sa pagmamahal.
 
Masarap ang tubig na galing sa isang nagmamalasakit. Walang kwenta ang gintong bigay ng isang taong salat sa pagmamahal. Aanhin ko ang mamahaling regalo ng ating magulang, kung hindi naman sila interesadong makinig sa mga magulong kwento ng ating puso?
 
Puso ang nakakaramdam kung malaki, maliit o may mahalaga ang bagay. Hindi mata. Hindi panlasa. Hindi pagnanasa. Hindi presyo. Hindi kinang. Wala sa paramihan o palakihan o pabonggahan ang pag-ibig. Ang lahat ng bagay ay lumilipas at nawawala. Ngunit ang anumang gawaing galing sa puso, ito’y nanatili. Tumatagal. Tumatagos. Hindi nalilimutan. Ito’y nagpapabago sa atin. Hinihipo nito ang puso natin na naghahanap ng kaibigan, kalinga at atensiyon. Nararamdaman natin na tayo ay mahalaga.
 
Hipuin mo ang puso ng tao. Nasa simpleng pagdamay ang susi. Nasa ating pakikinig sa kanilang kwento magulo o payak. Nasa pagbibigay natin ng ngiti, nang pagtapik sa balikat, nang pagsasabing kumusta ka na? Nasa pagbibigay ng simpleng tubig na nagmumula sa ating puso. Nandito ang tunay na pagmamahal na hindi kayang pantayan ng anumang yaman ng mundo.
 
Kapag puso na ang umiiral sa ating mga salita o gawa, wala ng maliit na bagay. Lahat nagiging malaki. Lahat nagkakaroon ng halaga. Sapagkat ang anumang bagay na may bahid ng pag-ibig, maging ito man ay maliit .. .ay MALAKI SA PUSO NG TAONG TUMANGGAP NG ATING PAGMAMAHAL.
 
Kaya’t huwag nating laitin ang maliliit na kabutihan. Baka sa huling pagtutuos, ito pa ang bubuhay sa isang taong sugatan sa buhay. Tandaan mo, bumubuhay ng patay ang isang maliit na tasa ng pag-ibig.
 
– Pitik-Bulag
 
——–
Hulyo 13, 2020 – Lunes
Ebanghelyo: Mateo 10: 34 – 11:1

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.