Tumanda sa Paghahanap ng Tanda.

Make Me Clean.
April 5, 2021
Kabisoteng Puso.
April 5, 2021
PITIK-BULAG: TUMANDA SA PAGHAHANAP NG TANDA

Isang napakagandang kwento ni Antony de Mello: Isang maliit na isda ang lumapit sa isang malaking isda at nagtanong, “Saan ko po ba makikita ang dagat?” At sumagot ang malaking isda, “Anak, lumalangoy ka sa dagat.” Subalit hindi ito naunawaan ng isda kaya’t malungkot na lumisan upang magtanong sa ibang isda kung nasaan ang dagat.

Nangiti ako ng marinig ko ang kwentong ito, subalit marami sa atin ang katulad ng maliit na isda. Matagal na rin tayong naghahanap ng tanda ng presensiya ng Diyos at nang kanyang pag-ibig sa atin, subalit tulad ng isda, bulag din tayo. Hindi natin nakikita na lumalangoy at nabubuhay tayo sa presensiya ng Diyos. Naroon pa rin sa atin ang ating paghahanap ng tanda ng pag-ibig ng Diyos. Naroon pa rin sa atin ang laging pagtatanong, ito ba ang kalooban ng Diyos? Lagi tayong naghahanap ng tanda kung ito ba ang dapat gawin o hindi? Hindi natin nakikita na lubog tayo sa maraming tanda, subalit bulag lang tayo o nagbubulag-bulagan tulad ng maliit na isda?

Sa ating ebanghelyo ngayon, dahil na rin sa kakulangan ng pananampalataya kay Hesus, patuloy na naghahanap ng malinaw na tanda na si Hesus nga ba ay galing sa Diyos. Subalit bulag ang mga Pariseo, hindi nila nakita na si Hesus mismo ang tanda ng pag-ibig ng Diyos. Hindi nila nakita si Hesus bilang presensiya ng Diyos sa kanyang pagpapagaling sa mga maysakit, sa pagpaparami ng tinapay, sa pagtuturo ng mabuting balita at pagpapagaling ng mga may sakit. LAGI NILANG NAKIKITA SI HESUS NA GINAGAWA ANG MGA BAGAY NA ITO, SUBALIT NAGHAHANAP PA RIN SILA NG TANDA. TUNAY NA BULAG ANG TAONG WALANG PANANAMPALATAYA, kayat sinabi ni Hesus na hindi siya magbibigay ng tanda sa henerasyong ito – ang henerasyon ng mga walang pananalig.

Totoo talaga ang kasabihan na … SA WALANG PANANALIG, WALANG TANDANG SASAPAT SA KANILA UPANG SILA’Y MANIWALA. AT SA MGA MAY PANANALIG, HINDI NA SILA NANGANGAILANGAN NG TANDA.

Samakatuwid, hindi totoo na hindi nagbibigay ng tanda ang Diyos. Kung magiging tapat lamang tayo sa sinasabi ng ating puso, makikita natin ang tanda. SAPAGKAT KUNG TAPAT TAYO SA ATING SARILI, MAKIKITA NATIN ANG TANDANG HINAHANAP SA ATING PUSO.

Para kay San Ignacio de Loyola, makikita sa galaw ng ating damdamin ang tandang hinahanap natin. Kung may kapayapaan ang ating puso sa isang bagay na ating binabalak gawin, malamang na malapit ito sa kalooban ng Diyos. Kung may nararamdaman tayong pagkabagabag sa isang bagay na gagawin at hindi payapa ang ating damdamin, malamang na ito’y taliwas sa kalooban ng Diyos.

Minsan, tinanong ko ang isang kapatid kong Heswita kung paano ko malalaman na ito ang kalooban ng Diyos. At pabiro niya akong sinagot, “Kung ang LAHAT AY TUMUTUNGO SA IISANG DIREKSIYON – ibig sabihin … nakikita ko ang mga taong dapat tumulong sa akin, dumadating ang tamang oportunidad upang matupad ang planong iniisip at magaan sa kalooban… sa madaling salita … kung basketbol pa ito … lahat ng bola ko … PUMAPASOK AGAD! SHOOT NA SHOOT ANG LAHAT. Kung puzzle pa ito … LAHAT AY KABIT-KABIT NA. Kung pagluluto pa ito … LAHAT NG INGREDIENTS AY NANDIYAN NA. In other words, EVERYTHING IS FALLING INTO THE RIGHT PLACES!”

Nasa harap na ng mga Pariseo ang lahat ng tanda na si Hesus ang hinihintay nilang Manliligtas na ipinangako sa Israel, subalit dahil sa katigasan ng kanilang puso at kakulangan ng pananampalataya, hindi nila nakita ang DIYOS NA NAGKATAWANG TAO. Hindi lamang bilang tanda ng Diyos … kundi ang DIYOS MISMO.

Maging tapat sa sarili mo. Manalig sa Diyos. Makinig sa iyong puso, at makikita mo ang daan na dapat tahakin. Magpakatapang at huwag maging duwag. Nakakabulag ang takot at pagiging duwag. Huwag mo nang hintaying tumanda ka bago mo imulat ang mata sa mga tanda. Huwag mo nang hintayin na magsisi ka sa huli – dahil hindi mo ginawa ang alam mong dapat gawin, ngunit dahil sa takot, katigasan ng ulo, katamaran o pagpapasa-bukas, lumampas ang oportunidad ng iyong tunay na kaligayahan at pag-unlad.

SAPAGKAT ANG TAONG TAPAT SA KANYANG PUSO, NAKAKAKITA NG TANDA KAHIT NA SA KADILIMAN.

– Pitik-Bulag

—-

Ebanghelyo Ngayon, Lunes, Pebrero 15 – Markos 8: 11-13

“Bakit ba naghanahap lagi ng tanda ang henerasyon na ito? Hindi ako magbibigay na anumang tanda sa henerasyon na ito.”

Kabilang ka ba sa henerasyong ito – ang henerasyon ng walang pananalig? Tapat ka ba sa puso mo? Ang kalooban mo ba ang hinahanap mo? at hindi talaga ang kalooban ng Diyos kung kaya’t hindi ka nakakakita ng tanda. Pumipikit ba ang iyong mata kung may tandang salungat o iba sa iyong kagustuhan? O baka naman malinaw sa iyo ang tanda, subalit takot ka lamang maglakad sa daan na itinuro ng tanda? Bakit? Anong ikinatatakot mo?

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.